Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Eerste fase van hindernisbaan Aanpak Ring Zuid is genomen

Hoewel er veel heeft tegengezeten, was er op de valreep van 2017 een succesje te vieren. De boring vanaf het parkeerterrein van zwembad De Papiermolen onder de ringweg door, is succesvol afgerond. Deze boring was nodig voor het omleggen van een watertransportleiding vanaf De Punt naar de stad Groningen. Ruim een jaar geleden werden er ook al twee pogingen gedaan, maar die boringen kwamen –vermoedelijk door grote stenen in de ondergrond – muurvast te zitten. ‘We kunnen zeggen dat de ijstijd ons hier flink heeft dwarsgezeten’, grapt projectleider verleggingen Dick van de Weerd. Bij de nieuwe poging is gekozen voor een gesloten frontboring. Bij die techniek zit voorop de boor een schild met beitels die de grond vermaalt. Daarmee lukt het beter om stenen te vergruizen. ‘We gebruikten een schild met een diameter van 1,20 meter’, aldus regievoerder Sander Klok. ‘Daarachter werden betonnen buiselementen van drie meter lang door het gat gedrukt. Hierin leggen we nu onze watervoerende buis. Deze techniek is duurder dan de vorige, maar wel beter geschikt. Ondanks het voorafgaande grondonderzoek waren de stenen in deze omvang en hoeveelheid niet voorzien. Anders was wel direct voor deze boormethode gekozen.’

Complexiteit

De tegenslag met de Papiermolenboring is slechts een van de hindernissen die Dick en Sander bij de zogenoemde ‘categorie 1-verleggingen’ zijn tegengekomen. Dat zijn de verleggingen die klaar moeten zijn voor de start van de ombouw, begin 2018. “Er zijn heel veel partijen bij betrokken”, legt Sander uit, “zoals opdrachtgever Rijkswaterstaat, aannemer Combinatie Herepoort en de eigenaren van alle kabels en leidingen in de grond. Bij de uitvoering zijn we sterk van elkaar afhankelijk, omdat we op dezelfde plekken aan de slag moeten. Als de één vertraging heeft, kost dat ook de andere partijen geld. Verder werken we in een stedelijke omgeving, waar de ruimtes klein zijn. Ook het spoor ligt in het werkgebied. Daar kun je alleen werken als het treinverkeer stilligt. Deze periodes moeten lang van tevoren worden aangevraagd. Dat vraagt wel eens om creatieve oplossingen.”

Spectaculaire klus: waterleiding zestig meter de lucht in en onder N7 door geschoven

Teamwork

Dick en Sander opereerden in de afgelopen twee jaar als een hecht team. ‘Wij zijn het aanspreekpunt voor Rijkswaterstaat en opdrachtgever voor ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV’, zegt Dick. ‘Ik doe zelf meer de voorbereidingen en het overleg met de opdrachtgever, Sander richt zich meer op de uitvoering. Maar we moeten elkaar op elk moment kunnen vervangen, dus is het zaak elkaar steeds goed op de hoogte te houden. Natuurlijk moesten we veel samen overleggen, waarbij we het niet altijd eens waren. Maar gelukkig kunnen we nog steeds door één deur.’

Nog lang niet klaar

Dat is maar goed ook, want het werk is nog lang niet klaar. Begin 2018 moet een transportleiding bij de Kieler Bocht worden vervangen. Daarna komen nog enkele verleggingen die gecoördineerd worden door Combinatie Herepoort (categorie 2 en 3). Terugblikkend op de eerste fase is Dick vooral trots op de aanleg van ongeveer drie kilometer transportleidingen. ‘Het vernieuwen van transportleidingen gebeurt vaker, maar rond bestaande infrastructuur en in stedelijke omgeving nieuwe transportleidingen leggen, dat is en blijft toch wel iets speciaals.’

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.