Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Is het drinkwater straks uitverkocht?

Afgelopen maand hebben we samen met diverse belanghebbenden ons gebogen over de vraag hoe we aan de watervraag voor nu én in de toekomst kunnen blijven voldoen. “Want dat is best een puzzel”, zo vertelt Riksta Zwart, directeur. “Er zijn diverse belangen. Je ziet de laatste jaren een toename in de watervraag door de industrie, denk aan bijvoorbeeld nieuwe bedrijvigheid in de Eemshaven. Maar ook de drinkwatervraag in Groningen Stad stijgt. Natuur- en milieuorganisaties willen graag dat we minder grondwater onttrekken, om bijvoorbeeld verdroging te voorkomen. Maar oppervlaktewater is, nu de zomers steeds droger worden, ook niet onbeperkt voorhanden”.

Om een goede, gefundeerde keuze te kunnen maken is nu eerst de provincie aan zet. “We hebben groeiscenario’s nodig, op basis waarvan we een keuze kunnen maken. Wat gebeurt er met het inwonertal in stad en provincie? Wat gaat de economie en de bedrijvigheid doen? Welke rol speelt de beschikbaarheid van water hierbij als vestigingsvoorwaarde? Wat hebben waterschappen en natuurorganisaties nodig? De provincie gaat input vragen van alle betrokken partijen. Daarna kunnen we met alle partijen keuzes maken: misschien alleen bedrijvigheid aantrekken die met circulaire wateroplossingen komen, of kijken naar nieuwe bronnen om industriewater uit te maken.”

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.