Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Zorgplicht drinkwater

24/7 Schoon drinkwater uit de kraan is niet meer alleen ‘een dingetje’ van waterbedrijven. Iedereen die zich bezighoudt met beleid op het terrein van ruimtelijke ordening, water of milieu is mede verantwoordelijk voor de invulling van de zorgplicht drinkwater.
Met name door de komst van de Omgevingswet krijgen meer overheden te maken met deze zorgplicht. Hoe vul je dat als beleidsmaker in de praktijk in? Samenwerken aan de bescherming van schone bronnen en de drinkwater infrastructuur is een grote uitdaging voor de komende jaren. Waterbedrijf Groningen is dan ook uitgebreid in gesprek met alle partijen die hierbij een rol (kunnen) spelen.

Veiligstellen tegen wat?

De vraag dringt zich op: ‘Veiligstellen tegen wat? Wie of wat bedreigt ons? Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland een groot goed en ons drinkwater behoort immers tot het beste van de wereld?’ Toch worden de drinkwaterbronnen bedreigd. Hier in Groningen door bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen (Drentsche Aa), maar ook omdat er in de ondergrond veel meer activiteit is dan vroeger. Denk aan alle kabelnetwerken, ­ buizen, tunnels en ondiepe warmte-koude-systemen.

Samen

Gezamenlijk moeten we kijken hoe we onze (strategische) waterwinning kunnen combineren met andere belangen en functies. Zoals we dat al hebben gedaan in de Onnerpolder. Het herinrichtingsproject heeft ervoor gezorgd dat de functiecombinatie van winning en –berging mogelijk wordt, waarbij er ook alle ruimte is voor natuurontwikkeling. En zoals we dat doen door samen invulling te geven aan de structuurvisie ondergrond (STRONG). Ook meepraten? Meer informatie? Neem dan contact op met Gerda Brilleman 06 500 016 53.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.