Klachtenformulier

Waterbedrijf Groningen probeert zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van klanten. Toch kan het voorkomen dat wij in sommige gevallen niet aan die verwachtingen (kunnen) voldoen. In zo’n geval kunt u een klacht indienen.

Indienen
Een klacht kan ingediend worden via:
• onderstaand klachtenformulier
• de telefoon: tijdens kantooruren kunt u bellen met 050 368 86 88
• een brief naar: Postbus 24, 9700 AA Groningen. Vermeld hierbij: Naam, postcode, huisnummer, omschrijving van de klacht en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. 

Voorschotnota april 2017
Gaat uw vraag over de voorschotnota van april? Door een fout van onze kant kan het zijn dat uw voorschotnota voor drinkwater eerder wordt afgeschreven dan normaal. De afschrijving vindt nu niet op 28 april, maar op 18 april plaats.Helaas kunnen wij dit niet meer herstellen, we bieden daarom onze oprechte excuses aan. Mocht dit tot problemen leiden, dan kunt u de afschrijving terughalen via uw eigen bankomgeving. Wij zullen de nota dan alsnog rond 28 april incasseren.

Procedure
Klik hier voor meer informatie over de klachtenprocedure.

Omschrijf uw klacht

Bladeren

Uw gegevens

Adres waar uw klacht betrekking op heeft

bijvoorbeeld 9700XX