Klachtenformulier

Waterbedrijf Groningen probeert zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van klanten. Toch kan het voorkomen dat wij in sommige gevallen niet aan die verwachtingen (kunnen) voldoen. In zo’n geval kunt u een klacht indienen.

Indienen
Een klacht kan ingediend worden via:
• onderstaand klachtenformulier
• de telefoon: tijdens kantooruren kunt u bellen met 050 368 86 88
• een brief naar: Postbus 24, 9700 AA Groningen. Vermeld hierbij: Naam, postcode, huisnummer, omschrijving van de klacht en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. 

Procedure
Klik hier voor meer informatie over de klachtenprocedure.

Omschrijf uw klacht

Bladeren

Uw gegevens

Adres waar uw klacht betrekking op heeft

bijvoorbeeld 9700XX