Disclaimer en privacy

De website van N.V. Waterbedrijf Groningen en van haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk “Waterbedrijf Groningen”) is met zorg samengesteld. Waterbedrijf Groningen streeft ernaar de daarin opgenomen informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden.

Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die op de website of de daarin opgenomen verwijzingen of hyperlinks is vermeld. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. Waterbedrijf Groningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, ten gevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

U kunt het document Disclaimer en Privacy hier als geheel downloaden. Ook kunt u ervoor kiezen de verschillende onderdelen van het document te lezen via onze website door in het menu (links) op het onderdeel dat u wilt lezen te klikken