Hoe kunt u contact opnemen met ons

Hoe kunt u contact opnemen met Waterbedrijf Groningen?

Voor vragen of verzoeken kunt u telefonisch, via de website www.waterbedrijfgroningen.nl of per post contact opnemen met de Klantenservice van Waterbedrijf Groningen. De Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur via telefoonnummer (050) 368 86 88. Via internet kunt u wijzigingen doorgeven via Mijn waterzaken zelf regelen, op onze website. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier. Per post kunt u contact opnemen door een brief te sturen aan Waterbedrijf Groningen, Postbus 24, 9700 AA Groningen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Waterbedrijf Groningen is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van uw onjuiste of verouderde informatie.