Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, beperking en/of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van dit privacystatement.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken of tonen van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Waterbedrijf Groningen) maakt.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover vindt u op de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/