Privacy Statement

Waterbedrijf Groningen verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeert Waterbedrijf Groningen u over wie Waterbedrijf Groningen is, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Waterbedrijf Groningen.

Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Waterbedrijf Groningen gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Telecommunicatiewet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.