Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Waterbedrijf Groningen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder ten behoeve van:

 • het voeren van de klantenadministratie
 • het opnemen van de meterstanden
 • het verzenden van facturen en het innen van de voor onze diensten verschuldigde vergoedingen
 • het samenwerken met (gemeentelijke) organisaties inzake schuldhulpverlening, melding mogelijk sociale misstanden, melding van vermoedens van strafbare feiten en/of fraudebestrijding
 • het aanbieden van ondersteuning en dienstverlening via de klantenservice (o.a. inzageverzoeken van de klant)
 • het verzenden van nieuwsbrieven
 • het bevragen van het klantenpanel en het doen van klanttevredenheidsonderzoeken
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies)
 • het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden
 • het kunnen leveren van dienstverlening aan klanten via het online klantenportal ‘Mijn Waterzaken Zelf Regelen’ van Waterbedrijf Groningen
 • het behandelen van klachten, waaronder klachten die via het klachtenformulier op de website worden ingediend
 • het behandelen van schademeldingen
 • het verwerken van gegevens van sollicitanten, waaronder via het sollicitatieformulier op de website
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen (waaronder onder andere controle van drinkwaterinstallaties en beheer van watermeters, het in rekening brengen van belasting op leidingwater (bol), het verstrekken van gegevens op verzoek van derden in het kader van de Participatiewet)

Waterbedrijf Groningen verwerkt persoonsgegevens onder andere omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar overeenkomsten met klanten, maar ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de controle van drinkwaterinstallaties en het beheer van watermeters. In voorkomende gevallen wordt hiervoor samengewerkt met derde partijen. Zie hieronder onder het kopje Gegevensdeling met derden. In sommige gevallen verwerkt Waterbedrijf Groningen gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld bij klanttevredenheidsonderzoeken en het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Waterbedrijf Groningen uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Waterbedrijf Groningen verwerkt persoonsgegevens via onder andere de klantenservice, de website en het online klantenportal ‘Mijn Waterzaken Zelf Regelen’ van Waterbedrijf Groningen.