Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?

Waterbedrijf Groningen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Waterbedrijf Groningen raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 9 augustus 2018.