Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Waterbedrijf Groningen verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats)
 • IBAN
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • e-mailadres
 • meterstanden/verbruik
 • in voorkomende gevallen: een door u verstrekte medische verklaring in het kader van de Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers drinkwater
 • in voorkomende gevallen: door u verstrekte gegevens in het kader van een sollicitatie (bijvoorbeeld via het sollicitatieformulier op onze website)in voorkomende gevallen: door u of daartoe bevoegde derden verstrekte gegevens in het kader van uw financiële situatie (bijvoorbeeld in het kader van schuldhulpverlening)
 • klantnummer
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie ID’s, IP-adressen of aanvullende informatie die u verstrekt via het contactformulier of sollicitatieformulier op onze website of wanneer u contact opneemt met de klantenservice).

Waterbedrijf Groningen verzamelt (persoons)gegevens voornamelijk direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Waterbedrijf Groningen ook persoonsgegevens via derden (zie hieronder onder het kopje Gegevensdeling met derden) voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Niet-persoonlijke gegevens en materiaal, zoals suggesties en ideeën, die door u naar Waterbedrijf Groningen worden verzonden, worden in beginsel niet vertrouwelijk behandeld en kunnen zonder nadere toestemming en zonder enige (financiële) vergoeding worden gebruikt en gereproduceerd. Door toezending van dergelijke informatie stemt u hiermee in. Uiteraard zorgen wij ervoor dat gegevens die naar u te herleiden zijn eerst worden verwijderd.