Graven in de grond

Graven in de grond

Als u mechanische graafwerkzaamheden gaat verrichten bent u te allen tijde verplicht dit te melden bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Dit geldt ook voor particulieren die bij een verbouwing of bij aanleg van een vijver machinaal in de grond willen graven. KLIC kan u exact vertellen welke leidingen en buizen er in de grond liggen.

De plek waar u wilt graven kan heel onschuldig lijken. Soms staan er paaltjes, maar dat is geen garantie. Wie gaat graven, moet op alles bedacht zijn. De schade kan namelijk grote gevolgen hebben. Denk maar aan een onderbreking van vitale nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, telefoon), een onnodige belasting van het milieu, lichamelijk letsel, stagnatie van het werk en/of reparatiekosten. Bovendien bent u juridisch niet gedekt als u schade veroorzaakt. Het is essentieel dat u contact met KLIC opneemt, voordat u met de graafwerkzaamheden begint.

Neem direct contact op met KLIC

Als u al zeker weet dat u gaat graven, dan moet u uiterlijk drie werkdagen vóór het graven contact opnemen met KLIC (0800 0080). Eerder mag, maar niet eerder dan 20 dagen voordat u aan de slag gaat. Anders bestaat de kans dat de informatie die u krijgt verouderd is.

Als u nog bezig bent met de planvorming, en u wilt weten waar leidingen en buizen liggen met het oog op de meest optimale inrichting, dan kunt u wel eerder informatie aanvragen bij KLIC. Zo krijgt u een beeld van waar de leidingen en buizen liggen. Als u vervolgens daadwerkelijk gaat graven dient u opnieuw contact op te nemen met KLIC.