De prijs van uw drinkwater

Prijs drinkwater

Ook in 2018 weten we de prijs van drinkwater laag te houden. Per 1.000 liter (1 m³) betaalt u € 0,626, exclusief belastingen en vastrecht. We zijn dan ook sinds jaar en dag één van de goedkoopste drinkwaterbedrijven.

Daarvoor pompt Waterbedrijf Groningen het water op, zorgt ervoor dat het van uitstekende kwaliteit is en transporteert het naar uw huis. Zodat u elke dag vers drinkwater uit de kraan heeft.

Hoe is de prijs van drinkwater opgebouwd?

U vindt hieronder een rekenvoorbeeld van een verbruik van 100 m³ drinkwater. Dit geeft een totaalbeeld van de tariefopbouw inclusief alle belastingen. De tarieven, zoals in dit voorbeeld gehanteerd, gelden voor het gehele voorzieningsgebied van Waterbedrijf Groningen:

2017 2018
Waterprijs    
Vastrecht € 46,56 € 48,81
Levering water € 64,80 (100 m³ x € 0,648) € 62,60 (100 m³ x € 0,626)
Subtotaal € 111,36 € 111,41
 
Belastingen
Belasting op Leidingwater € 33,60 (100 m³ x € 0,336) € 33,90 (100 m³ x € 0,339)*
BTW (6%) € 8,700 € 8,719
Subtotaal € 42,300 € 42,619

 

Totaal:

Als u beide bedragen bij elkaar optelt, uitgaande van een verbruik van 100 m³, dan betaalt u in 2018 € 111,41 (waterprijs) + € 42,62 (belastingen) = € 154,03.
Kortom, u betaalt afgerond € 1,54 per 1.000 liter (1 m³) inclusief álle belastingen.

Meer weten: >> Waarom betaal ik (dubbel) belasting voor leidingwater?