Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Prijs van uw drinkwater

Bij de meeste particuliere huishoudens is sprake van ‘kleinverbruik’. Dit betekent dat er per uur minder dan 3.000 liter drinkwater (3 m³) kan worden verbruikt.

Tarieven 2024

Voor iedere aansluiting op het drinkwaterleidingnet brengen wij vastrecht in rekening. Vastrecht is een vergoeding voor de vaste kosten die Waterbedrijf Groningen maakt. Daarvoor pompt Waterbedrijf Groningen het water op, zorgt ervoor dat het van uitstekende kwaliteit is en transporteert het naar uw pand. Zodat u elke dag schoon en betrouwbaar drinkwater uit de kraan heeft. Als er bij u sprake is van kleinverbruik betaalt u in 2024 € 73,67 vastrecht per jaar, exclusief belastingen.

Daarnaast betaalt u in 2024 voor uw verbruik € 0,955 exclusief belastingen per 1.000 liter (1 m³) drinkwater. Lees ook ons nieuwsbericht over de nieuwe tarieven.

Lees ook ons nieuwsbericht over de nieuwe tarieven.

Hoe is de prijs van drinkwater opgebouwd?

U vindt hieronder een rekenvoorbeeld van een verbruik van 100 m³ drinkwater. Dit geeft een totaalbeeld van de tariefopbouw inclusief alle belastingen. De tarieven, zoals in dit voorbeeld gehanteerd, gelden voor het gehele voorzieningsgebied van Waterbedrijf Groningen:

2023 2024
Waterprijs    
Vastrecht € 67,28 € 73,67
Levering water € 86,00 (100 m³ x € 0,860 € 95,50 (100 m³ x € 0,955)
Subtotaal € 153,28 € 169,17
 
Belastingen
Belasting op Leidingwater € 38,20 (100 m³ x € 0,382) € 42,00 (100 m³ x € 0,420)
BTW € 17,23 (9%) € 19,00 (9%)
Subtotaal € 55,43 € 61,00

Totaal:

Als u beide subtotalen bij elkaar optelt, uitgaande van een verbruik van 100 m³, dan betaalt u in 2024 € 169,17 (waterprijs) + € 61,00 (belastingen) = € 230,17. Kortom, u betaalt afgerond € 2,30 per 1.000 liter (1 m³) inclusief belastingen.

U kunt zelf uw betaalwijze aanpassen via het ‘zelf regelen’. Als u bent ingelogd kunt u uw betaalwijze aanpassen: automatische incasso, via overschrijving of handmatig.

U kunt via het menu ‘zelf regelen’ uw voorschotbedrag aanpassen. Daarvoor moet u dus eerst inloggen op ‘mijn waterbedrijf’  bovenin de blauwe balk.  Als u bent ingelogd kunt u via het menu ‘facturen’ uw voorschot aanpassen.

Een Nederlands huishouden gebruikt dagelijks 300 liter water uit de kraan. Dat is slechts een fractie van de 7600 liter water die per huishouden dagelijks gaat zitten in de consumptie van veelal geïmporteerde levensmiddelen en bijvoorbeeld katoenen kleding.

Wist u dat de productie van 1 kilogram rijst: 1000 tot 3000 liter water kost? En de productie van 1 kilogram rundvlees (graanvoeder)13.000 tot 15.000 liter water? Zelfs de productie van 1 ei kost al gauw 450 liter water.

Dit zogenaamde virtuele watergebruik is onzichtbaar, maar krijgt steeds meer aandacht van overheden en milieu-organisaties.
En er zijn alternatieven. Een t-shirt van duurzaam katoen gebruikt bij productie bijvoorbeeld 1500 liter water in plaats van 2700 liter. Voor de productie van koffiebonen voor een kop koffie is 140 liter water nodig; kies in plaats daarvan voor duurzame koffie of bijvoorbeeld wat vaker voor een glas water uit de kraan.

U betaalt belasting over uw drinkwater op last van de overheid. Het btw tarief steeg per 1 januari 2019 van 6 naar 9 %. Dit is conform de Wet op de omzetbelasting. De hoogte van deze belasting is door de overheid bepaald en moeten alle waterbedrijven in Nederland toepassen.

De overheid heft tevens Belasting op Leidingwater, de zogeheten BOL. De BOL wordt in rekening gebracht op uw drinkwaternota en over het totaalbedrag betaalt u de btw. Dus ook over Belasting op Leidingwater betaalt u btw, het is dus een belasting over een belasting.

Al onze klanten betalen deze belastingen van het Rijk en de provincie. De opbrengsten hiervan worden onder andere gebruikt om milieuschade tegen te gaan. Afhankelijk van waar u woont kan het ook zijn dat u via onze rekeningen belastingen van uw gemeente (precario) betaalt.

Waterbedrijf Groningen heeft geen invloed op btw, BOL of precario. Bent u het niet eens met een belasting? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met de instantie die de belasting in rekening brengt. Zie ook de informatie op de website van de rijksoverheid.

Betaalwijze btw over Belasting op Leidingwater
U betaalt beide belastingen aan Waterbedrijf Groningen. Vervolgens dragen wij deze bedragen af aan de Belastingdienst.

Zoals ieder drinkwaterbedrijf berekent Waterbedrijf Groningen voor aanvang van een nieuw kalenderjaar de tarieven voor het volgende jaar. Dit gebeurt volgens de eisen die staan voorgeschreven in de Drinkwaterwet. Zo moeten de tarieven kostendekkend en transparant zijn en mogen ze niet discrimineren. Ook zijn wij als drinkwaterbedrijf gebonden aan een specifieke financiële limiet, die iedere twee jaar door de minister van Infrastructuur & Waterstaat (daarbij geadviseerd door de Autoriteit Consument en Markt) wordt vastgesteld. Als het resultaat van een drinkwaterbedrijf hoger uitvalt dan deze limiet, moeten wij dit door middel van een tariefcorrectie teruggeven aan onze klanten. De voorgestelde nieuwe tarieven worden ieder jaar ter goedkeuring aangeboden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De AvA, bestaande uit de provincie Groningen en alle gemeenten in de provincie Groningen, stelt de tarievenregeling vast.

Om te zorgen dat er voor u ook in de toekomst schoon en betrouwbaar drinkwater is, zijn investeringen in de kwaliteit en kwantiteit van onze bronnen en ons leidingnet noodzakelijk. Het drinkwater in Nederland behoort tot de top van de wereld en kan overal en altijd direct uit de kraan gedronken worden, tegen een zeer betaalbare prijs. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee wij als Nederlanders de kraan opendraaien, staat in scherp contrast met de uitdagingen waar de drinkwatersector voor staat. Klimaatadaptatie, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming en de toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur vragen om een forse toename van investeringen. De droge zomers van de afgelopen jaren hebben ondubbelzinnig duidelijk gemaakt hoe nodig die investeringen zijn. Om de nodige extra investeringen in de komende jaren te kunnen financieren moeten de drinkwaterbedrijven voldoende inkomsten genereren.

Door slimmer om te gaan met drinkwater kunnen we water en dus ook kosten besparen. Simpele voorbeelden zijn minder lang douchen, een regenton in de tuin en regenwater gebruiken voor de planten, wat vaker veilig zwemmen in een natuurgebied in plaats van een zwembadje in de tuin. Meer tips? Bekijk alle tips op onze website.

Wij adviseren klanten die hulp nodig hebben bij het betalen van hun drinkwaterrekening om snel contact op te nemen, zodat er een oplossing gevonden kan worden en er geen nieuwe achterstanden ontstaan.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.