Skip to content Skip to navigation

Prijs van uw drinkwater

Tarieven 2021

In 2021 betaalt u per 1.000 liter (1 m³) € 0,667 en € 52,15 vastrecht per jaar (exclusief belastingen). Daarvoor pompt Waterbedrijf Groningen het water op, zorgt ervoor dat het van uitstekende kwaliteit is en transporteert het naar uw huis. Zodat u elke dag vers drinkwater uit de kraan heeft. Lees ook ons nieuwsbericht over de nieuwe tarieven.

Hoe is de prijs van drinkwater opgebouwd?

U vindt hieronder een rekenvoorbeeld van een verbruik van 100 m³ drinkwater. Dit geeft een totaalbeeld van de tariefopbouw inclusief alle belastingen. De tarieven, zoals in dit voorbeeld gehanteerd, gelden voor het gehele voorzieningsgebied van Waterbedrijf Groningen:

2020 2021
Waterprijs    
Vastrecht € 50,05 € 52,15
Levering water € 64,- (100 m³ x € 0,64) € 66,70 (100 m³ x € 0,667)
Subtotaal € 114,05 € 118,85
 
Belastingen
Belasting op Leidingwater € 34,80 (100 m³ x € 0,348) € 35,40 (100 m³ x € 0,354)
BTW € 13,397 (9%) € 13,88 (9%)
Subtotaal € 48,197 € 49,28

Totaal:

Als u beide bedragen bij elkaar optelt, uitgaande van een verbruik van 100 m³, dan betaalt u in 2021 € 118,85 (waterprijs) + € 49,28 (belastingen) = € 168,13. Kortom, u betaalt afgerond € 1,68 per 1.000 liter (1 m³) inclusief álle belastingen.

U kunt zelf uw betaalwijze aanpassen via het ‘zelf regelen’. Als u bent ingelogd kunt u uw betaalwijze aanpassen: automatische incasso, via overschrijving of handmatig.

U kunt via het menu ‘zelf regelen’ uw voorschotbedrag aanpassen. Daarvoor moet u dus eerst inloggen op ‘mijn waterbedrijf’  bovenin de blauwe balk.  Als u bent ingelogd kunt u via het menu ‘facturen’ uw voorschot aanpassen.

Een Nederlands huishouden gebruikt dagelijks 300 liter water uit de kraan. Dat is slechts een fractie van de 7600 liter water die per huishouden dagelijks gaat zitten in de consumptie van veelal geïmporteerde levensmiddelen en bijvoorbeeld katoenen kleding.

Wist u dat de productie van 1 kilogram rijst: 1000 tot 3000 liter water kost? En de productie van 1 kilogram rundvlees (graanvoeder)13.000 tot 15.000 liter water? Zelfs de productie van 1 ei kost al gauw 450 liter water.

Dit zogenaamde virtuele watergebruik is onzichtbaar, maar krijgt steeds meer aandacht van overheden en milieu-organisaties.
En er zijn alternatieven. Een t-shirt van duurzaam katoen gebruikt bij productie bijvoorbeeld 1500 liter water in plaats van 2700 liter. Voor de productie van koffiebonen voor een kop koffie is 140 liter water nodig; kies in plaats daarvan voor duurzame koffie of bijvoorbeeld wat vaker voor een glas water uit de kraan.

U betaalt belasting over uw drinkwater op last van de overheid. Het btw tarief stijgt per 1 januari 2019 van 6 naar 9 %. Dit is conform de Wet op de omzetbelasting. De hoogte van deze belasting is door de overheid bepaald en moeten alle waterbedrijven in Nederland toepassen.

De overheid heft tevens Belasting op Leidingwater, de zogeheten BOL. De BOL wordt in rekening gebracht op uw drinkwaternota en over het totaalbedrag betaalt u de btw. Dus ook over Belasting op Leidingwater betaalt u btw, het is dus een belasting over een belasting.

Al onze klanten betalen deze belastingen van het Rijk en de provincie. De opbrengsten hiervan worden onder andere gebruikt om milieuschade tegen te gaan. Afhankelijk van waar u woont kan het ook zijn dat u via onze rekeningen belastingen van uw gemeente (precario) betaalt.

Waterbedrijf Groningen heeft geen invloed op btw, BOL of precario. Bent u het niet eens met een belasting? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met de instantie die de belasting in rekening brengt. Zie ook de informatie op de website van de rijksoverheid.

Betaalwijze btw over Belasting op Leidingwater
U betaalt beide belastingen aan Waterbedrijf Groningen. Vervolgens dragen wij deze bedragen af aan de Belastingdienst.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.