De prijs van uw drinkwater

Prijs drinkwater

Ook in 2019 weten we de prijs van drinkwater laag te houden. Per 1.000 liter (1 m³) betaalt u € 0,642, exclusief belastingen en vastrecht. We zijn dan ook sinds jaar en dag één van de goedkoopste drinkwaterbedrijven.

Daarvoor pompt Waterbedrijf Groningen het water op, zorgt ervoor dat het van uitstekende kwaliteit is en transporteert het naar uw huis. Zodat u elke dag vers drinkwater uit de kraan heeft.

Hoe is de prijs van drinkwater opgebouwd?

U vindt hieronder een rekenvoorbeeld van een verbruik van 100 m³ drinkwater. Dit geeft een totaalbeeld van de tariefopbouw inclusief alle belastingen. De tarieven, zoals in dit voorbeeld gehanteerd, gelden voor het gehele voorzieningsgebied van Waterbedrijf Groningen:

2018 2019
Waterprijs    
Vastrecht € 48,81 € 49,80
Levering water € 62,60 (100 m³ x € 0,626) € 64,20 (100 m³ x € 0,642)
Subtotaal € 111,41 € 114,00
 
Belastingen
Belasting op Leidingwater € 33,90 (100 m³ x € 0,339) € 34,30 (100 m³ x € 0,343)*
BTW € 8,719 (6%) € 13,347 (9%)
Subtotaal € 42,619 € 47,647

 

Totaal:

Als u beide bedragen bij elkaar optelt, uitgaande van een verbruik van 100 m³, dan betaalt u in 2019 € 114,00 (waterprijs) + € 47,65 (belastingen) = € 161,65.
Kortom, u betaalt afgerond € 1,62 per 1.000 liter (1 m³) inclusief álle belastingen.

*Tarief BoL 2019 onder voorbehoud van goedkeuring Eerste en Tweede Kamer

Meer weten: >> Waarom betaal ik (dubbel) belasting voor leidingwater?

Tarieven voor grootverbruikers

Grootverbruikers betalen in 2019  € 0,642 per 1000 liter. De hoogte van het vastrecht is afhankelijk van de omvang van de aansluiting:

Vastrecht per m³/uur Tarief 2019
3 t/m 6 115,05
7 t/m 14 216,72
15 t/m 24 273,13
25 t/m 49 316,79
50 t/m 99 447,21
100 t/m 150 546,61
Boven 150 689,09

 

Kijk voor alle tarieven in onze Tarievenregeling 2019