Prijs van uw drinkwater

Bij de meeste particuliere huishoudens is sprake van ‘kleinverbruik’. Dit betekent dat er per uur minder dan 3.000 liter drinkwater (3 m³) kan worden verbruikt.