Skip to content Skip to navigation

Duurzame watervoorziening Noordoost Groningen

Waterbedrijf Groningen wil samen met haar industriewaterdochter North Water de watervoorziening in Noordoost-Groningen verstevigen. Hiervoor willen we onder andere een nieuwe industriewaterzuivering realiseren op het RWZI-terrein Garmerwolde, en een industriewater- en drinkwaterleiding aanleggen vanaf Garmerwolde via Appingedam richting de Eemshaven.

Aanleiding: ontwikkelingen in de Eemshaven

De Eemshaven is de laatste jaren flink in ontwikkeling. Dit betekent tevens een toenemende vraag vanuit Noordoost-Groningen naar industriewater om te kunnen gebruiken als koel- en proceswater. Dit ‘water op maat’ leveren we via onze industriewaterdochter North Water en we gebruiken hiervoor oppervlaktewater als bron. Op die manier blijven de drinkwaterbronnen behouden voor de drinkwatervoorziening. Waterbedrijf Groningen wil gelijktijdig een nieuwe drinkwaterwaterleiding aanleggen in hetzelfde tracé van de nieuwe industriewaterleiding. Daarmee zorgen we voor een robuuste drinkwaterinfrastructuur voor het leveringsgebied Noordoost-Groningen en is de leveringszekerheid gewaarborgd, voor nu en in de toekomst.

Nieuwbouw industriewaterzuivering en aanleg nieuw tracé

Het project omvat de bouw van een nieuwe industriewatervoorziening op het terrein van RWZI Garmerwolde, de aanleg van een transportleiding voor industriewater vanaf Garmerwolde via Appingedam richting de Eemshaven en de aanleg van een transportleiding voor drinkwater over hetzelfde tracé. Met de realisatie van dit alles willen we zowel de drinkwater- als de industriewaterlevering verstevigen en daarmee veiligstellen voor de toekomst.

Update voortgang project december 2020
Er is in de afgelopen maanden veel werk verzet. De concrete eindfase van testen en oplevering is dan ook nog maar enkele maanden van ons verwijderd. Over de voortgang van het werk en het project kunt u hier lezen: Update voortgang project DWGR.  Meer algemene achtergrondinformatie leest u hieronder in de volgende alinea’s en op de volgende pagina.

Duurzame locatiekeuze RWZI Garmerwolde

Een eerste uitgangspunt voor de levering van water op maat aan de industrie is de inzet van oppervlaktewater als bron. Op die manier kunnen we de drinkwaterbronnen puur blijven inzetten voor de drinkwatervoorziening. Een ander belangrijk uitgangspunt is daarbij ons continue streven naar integrale, duurzame oplossingen. Zodoende is op basis van onder andere een bepaalde vereiste waterkwaliteit oppervlaktewater voor industriewater en vanuit ons streven naar integrale duurzame oplossingen samen met waterschap Noorderzijlvest de keuze ontstaan om de nieuwe industriewaterzuivering op RWZI Garmerwolde te realiseren.

Vanaf het RWZI-terrein Garmerwolde kunnen we voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit uit het Eemskanaal gebruiken als bron voor industriewater. En door inzet van oppervlaktewater als bron voor industriewater kunnen we onze drinkwaterbronnen puur blijven inzetten voor de drinkwatervoorziening. Daarnaast worden samen met waterschap Noorderzijlvest de mogelijkheden verkend om in de nabije toekomst het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuivering (effluent) te kunnen hergebruiken. Met als resultaat een duurzame industriewatervoorziening, voldoende water op maat zonder invloed op de drinkwatervoorziening, hergebruik van effluent en een effectieve samenwerking in de waterketen.

Versteviging watervoorziening Noordoost-Groningen

Onderdeel van de nieuwe industriewatervoorziening is de aanleg van een transportleiding voor industriewater vanaf Garmerwolde via Appingedam richting de Eemshaven. Deze is nodig om het industriewater te kunnen afleveren aan de afnemers in Noordoost-Groningen.

Waterbedrijf Groningen legt gelijktijdig een nieuwe drinkwaterwaterleiding aan in hetzelfde tracé van de nieuwe industriewaterleiding. Met de aanleg van een tweede transportleiding voor drinkwater zorgen we voor een robuuste uitvoering van de drinkwaterinfrastructuur in het leveringsgebied Noordoost-Groningen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de leveringszekerheid extra is gewaarborgd, voor nu en in de toekomst.

Aanleg nieuw leidingnet drink- en industriewater

Om het industriewater te kunnen leveren omvat het plan tevens de aanleg van een nieuwe transportleiding voor industriewater vanaf Garmerwolde via Appingedam richting de Eemshaven. Gelijktijdig legt Waterbedrijf Groningen een nieuwe drinkwaterleiding aan in hetzelfde tracé.

lees verder

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.