Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Aanleg nieuwe transportleiding Haren

Er wordt een nieuwe drinkwatertransportleiding langs de westzijde van Haren aangelegd. Dit is één van de hoofdverbindingen tussen onze drinkwaterproductielocatie De Punt en de stad Groningen. De huidige leiding is in 1936 – toen nog in open ruimte – aangelegd. Door onder andere bevolkingsgroei en uitbreiding van het woongebied ligt de leiding inmiddels al vele jaren midden in de bebouwde kom van Haren. Hoewel de bestaande leiding in een prima conditie verkeert, neemt de kans op verstoringen, met het toenemen van de ouderdom van de leiding, logischerwijs toe. Dit terwijl de leiding voor het uitvoeren van onderhoud en reparatie, juist op vaak moeilijk bereikbare plaatsen in een woonomgeving ligt. We willen zodoende de huidige leiding vervangen door een leiding die zoveel mogelijk weer buiten de bebouwde kom komt te liggen. Eind augustus 2018 zijn we van start gegaan.

Nieuw tracé in omgeving landerijen A28 – Nesciopark/Nesciolaan

De nieuwe stalen transportleiding met een doorsnede van 90 centimeter wordt in het nieuwe tracé gelegd, dat ruwweg loopt tussen de A28 en het Nesciopark, door de Nesciolaan heen en vervolgens door de landerijen die tussen de A28 en de bebouwde kom van Haren zijn gelegen.

Wat merken omwonenden, bezoekers en voorbijgangers van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn in september 2018 gestart en duren naar verwachting tot maart 2019. In 2019 zullen met name werkzaamheden uitgevoerd worden om de oude leiding buiten bedrijf te nemen.
Aannemer Ooms Construction voert de werkzaamheden uit, in nauwe samenwerking met – en onder toezicht van Waterbedrijf Groningen. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Voordat het werk in een bepaald gebied start, krijgen bewoners van dat gebied een brief van Ooms Construction. Hierin staat wanneer de werkzaamheden plaatsvinden en wat de bewoner ervan merkt.

Werkzaamheden Emmalaan door gemeente Haren

In het najaar gaat de gemeente Haren reconstructiewerkzaamheden uitvoeren aan de Emmalaan. Deze werkzaamheden vallen in dezelfde uitvoeringsperiode. Stremmingen en verkeersmaatregelen worden waar mogelijk op elkaar afgestemd en/of slim gecombineerd om zo de overlast voor het verkeer en de inwoners van Haren zoveel mogelijk te beperken. Op de website van de gemeente Groningen kunt u meer informatie vinden over de 30 km maatregelen Emmalaan.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over het project Aanleg transportleiding Haren: stuurt u dan een e-mail naar w.moltmaker@wbgr.nl.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.