Skip to content Skip to navigation

Benoeming en herbenoeming leden Raad van Commissarissen

  • Gepubliceerd op 2 juli 2021

De aandeelhouders van Waterbedrijf Groningen hebben donderdag 1 juli in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de benoemingen van de heer H. Beerda en mevrouw E. Schieven tot respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen. Ook de herbenoeming van de heer N.D Smit voor een tweede periode van vier jaar is door de aandeelhouders goedgekeurd. De benoemingen vloeien voort uit het ‘rooster van aftreden RvC’ en passen binnen het streven naar diversiteit en een uitgebalanceerd geheel van deskundigheid binnen de raad.

Nieuwe voorzitter RvC

De heer H. Beerda is per 1 juli benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij volgt de heer A. Meijerman op die, conform het ‘rooster van aftreden’, niet herkiesbaar was voor een nieuwe termijn.  

De heer Beerda heeft als voormalig bestuurder Koninklijke Oosterhof Holman Beheer BV en bestuursfuncties bij onder meer Wetterskip Fryslân en Bouwend Nederland laten zien te beschikken over vaardigheden die passen bij het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen. Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen: “Zijn ervaringen als ondernemer en zijn technische achtergrond zijn, mede in het licht van ons omvangrijke investeringsprogramma voor de komende jaren, van grote waarde voor Waterbedrijf Groningen.”  

Nieuw lid RvC

Op het statutaire voordrachtrecht van het college van B&W van de gemeente Groningen is mevrouw Schieven voorgedragen. Zij volgt per 1 juli de heer Pellenbarg op die na een periode van 10 jaar heeft aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een vierde benoemingsperiode.  

Mevrouw Schieven, directeur Verkeer & Openbare Ruimte in Amsterdam, beschikt over ruime kennis en expertise op verschillende beleidsterreinen (ruimtelijke ordening, projectontwikkeling en uitvoering en verduurzaming) die voor Waterbedrijf Groningen zeer relevant zijn. Gecombineerd met eerdere functies die mevrouw Schieven heeft vervuld, is zij goed ingevoerd op voor het noorden relevante thema’s.  

Herbenoeming

De heer Smit is per 1 juli herbenoemd voor een tweede periode van vier jaar. De RvC benadrukt in haar voordracht zijn positief kritische houding, onafhankelijke geest en gevoel voor verantwoordelijkheid. Dit gecombineerd met zijn kennis en ervaring maken hem tot een zeer gewaardeerd lid van de Raad van Commissarissen  

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen Waterbedrijf Groningen bestaat per 1 juli 2021 naast de heer Beerda, mevrouw Schieven en de heer Smit uit de heer Snapper, mevrouw Haseloop en mevrouw Noordhoff.  
Riksta Zwart: “De heren Meijerman en Pellenbarg bedanken wij, voor hun jarenlange betrokkenheid en bijdragenHun expertise en ervaring hebben ons geholpen om de organisatie voortdurend te verbeteren en te versterken. Wij vertrouwen erop dat met deze nieuwe samenstelling te kunnen voortzetten 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.