Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Benoeming en herbenoeming leden RvC

De aandeelhouders van Waterbedrijf Groningen hebben donderdag 7 juli in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de benoemingen van mevrouw P.F. Hu – Knot en de heer M.T. Gijsbertsen tot leden van de Raad van Commissarissen. Ook de herbenoeming van mevrouw T.H. Haseloop – Amsing voor een laatste termijn van twee jaar is door de aandeelhouders goedgekeurd. De benoemingen vloeien voort uit het ‘rooster van aftreden RvC’ en passen binnen het streven naar diversiteit en een uitgebalanceerd geheel van deskundigheid binnen de raad.

Nieuwe leden RvC

Mevrouw Hu – Knot volgt de heer Snapper op die, na een periode van 6,5 jaar als commissaris betrokken te zijn geweest bij Waterbedrijf Groningen, heeft aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een nieuwe benoemingsperiode. Mevrouw Hu – Knot is benoemd voor vier jaar en gaat deel uitmaken van de auditcommissie.

Mevrouw Hu – Knot is gedurende 18 jaar werkzaam bij PricewaterhouseCoopers, op dit moment als Director Financial Services Assurance. Als registeraccountant beschikt zij over jarenlange audit ervaring bij ondernemingen in diverse sectoren en is zij sparringpartner voor opdrachtgevers.

Op het statutaire voordrachtrecht van het college van B&W van de gemeente Groningen is de heer Gijsbertsen voorgedragen. Hij volgt per 7 juli mevrouw Schieven op die vanwege haar benoeming tot algemeen directeur van woningbouwcorporatie Nijestee per 1 juni jl. heeft besloten haar functie als commissaris neer te leggen. De eerste benoemingstermijn van Gijsbertsen loopt tot juli 2025.

De heer Gijsbertsen was tot juni 2022 Directeur Nationaal Programma tegen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en van 2014 tot 2020 wethouder bij de Gemeente Groningen en beschikt over expertise die op verschillende beleidsterreinen van Waterbedrijf Groningen zeer relevant is. Daarbij is hij goed ingevoerd op de voor het noorden relevante thema’s.

Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen: “beide commissarissen hebben de ervaring en achtergrond die, mede in het licht van onze ambities en uitdagingen, van grote waarde zijn voor Waterbedrijf Groningen. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking.”

Herbenoeming

Mevrouw T.H. Haseloop – Amsing is per 7 juli herbenoemd voor een laatste periode van twee jaar . De RvC benadrukt haar bestuurlijke kennis, ervaring en netwerk. Zij vervult een verbindende rol in de raad en weet waar nodig de voorzitter op goede wijze te vervangen. Als voorzitter van de remuneratiecommissie vervult zij een belangrijke rol in de jaargesprekken met de directeur/bestuurder en de werving van nieuwe kandidaat-commissarissen.

Bekijk hier de samenstelling van de RvC

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.