Skip to content Skip to navigation

Deel onderhoudswerkzaamheden uitgesteld

  • Gepubliceerd op 24 maart 2020

In deze onwerkelijke tijd waarin ons hele land hard getroffen wordt door de gevolgen van de Corona crisis, ziet Waterbedrijf Groningen zich genoodzaakt een groot deel van haar geplande onderhoudswerkzaamheden tot nader order uit te stellen.

Volksgezondheid & veiligheid

De overheid heeft vergaande maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken. Scholen, dagbesteding, horeca en veel openbare voorzieningen zijn gesloten. Burgers wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven en vanuit huis te werken, om extra hygiëne maatregelen in acht te nemen, minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren en om contact met ouderen uit de weg te gaan.

De beschikbaarheid van 24/7 veilig en schoon water uit de kraan is in deze situatie belangrijker dan ooit en motiveert ons besluit om de komende tijd geen werkzaamheden aan ons leidingnet uit te voeren waarbij:

  • klanten voor een bepaalde tijd van het water moeten worden afgesloten;
  • de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en uitvoerenden niet gegarandeerd kunnen worden.

Als werkzaamheden worden gestopt, gaan we uiteraard wel de huidige werksituatie netjes en veilig afronden zodat de overlast voor bewoners en omwonenden wordt geminimaliseerd en wij een veilige woonsituatie achterlaten. Wij zullen ook de betreffende klanten hierover per brief informeren.

24/7 water gegarandeerd

De drinkwaterbedrijven behoren tot de zogenaamde vitale sector. Dat betekent dat iedereen moet kunnen blijven rekenen op drinkwater en dat gevaarlijke situaties voorkomen en/of opgelost worden. Monteurs van de storingsdienst staan dus nog steeds 24/7 paraat en nemen daarbij uiteraard alle veiligheidsmaatregelen in acht.

Die kans is nihil. Een griepvirus wordt niet verspreid via het drinkwater. De griepvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen worden de virussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop. Als iemand bijvoorbeeld na het vastpakken van de deurknop, zijn mond, neus of ogen aanraakt, kan hij besmet worden.

Die kans is heel erg klein. Door de volautomatische procesvoering, de mogelijkheid om te telewerken, de eigen noodstroomvoorziening, en de voorraad aan diesel en hulpstoffen (voor 10 dagen) zijn bedrijven in staat om ook bij een ernstige grieppandemie drinkwater te blijven produceren en distribueren.

De fysieke aanwezigheid van werknemers is niet continu noodzakelijk (sturing op afstand), waardoor met een beperkte groep kritische functionarissen kan worden volstaan.

Verder is de afhankelijkheid van hulpstoffen klein. Stagnering van de aanvoer van chemicaliën, vooral kalk(melk) zou een probleem kunnen vormen voor het ontharden van het water. Maar ook in dat geval blijft het drinkwater aangeboden worden (conform de wettelijke kwaliteitseisen) en zijn er geen consequenties voor de volksgezondheid.

Nee, handen wassen vraagt relatief zo’n kleine hoeveelheid water en vindt gedurende de hele dag plaats, en daarmee valt wat je daarmee verbruikt weg in het totale verbruik. Het is dus niet te zien in cijfers over het waterverbruik.

 

Waterbedrijf Groningen volgt, net als alle drinkwaterbedrijven in Nederland, de aanwijzingen van het RIVM op en overlegt indien nodig met de GGD’s en veiligheidsregio’s.

Alle drinkwaterbedrijven hebben voor specifiek grieppandemie continuïteitsplannen opgesteld. In deze plannen staan maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, maar ook maatregelen en de handelswijze wanneer het virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. 
In die plannen staan o.a. de geïdentificeerde kritische functies benoemd: dit zijn functies die cruciaal zijn voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening. Bij de maatregelen gaat het bijvoorbeeld om het beperken van contactmomenten, hygiënevoorschriften, meer thuiswerken, het prioriteren van werkzaamheden en extra maatregelen richting personeel in kritische functies.

Veel waterleidingen in bijvoorbeeld scholen, zwembaden, kantoren, horeca, zorginstellingen, sportscholen en hotels worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet of minder gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, is het niet meer vers en kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Zo kan bijvoorbeeld de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem vormen. Waterbedrijf Groningen adviseert daarom als de waterleiding langer dan een week niet gebruikt is, deze goed door te spoelen. Bij het beheersen van risico’s rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de binnen-installatie.

  • Spoel alle tappunten minimaal één keer in de week twee minuten
  • Spoel ook de wc’s door

Wordt er op uw kantoor of in uw organisatie weinig of geen water verbruikt? Spoel dan minimaal één keer per week de leidingen door. Hiermee voorkomt u bacteriegroei en daarmee ook de kans op legionella.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.