Skip to content Skip to navigation

Deel transportleiding in binnenstad wordt schoongespoeld

  • Gepubliceerd op 7 mei 2020

Vrijdag 8 mei gaan we een deel van onze transportleiding in de wijken Kostverloren en Schildersbuurt in Groningen, postcodegebied 9718 schoonspoelen. Er is kans op af en toe iets minder waterdruk en troebel water tussen 08:00 en 16:00. Neem voldoende drinkwater in voorraad en gebruik uw (af)wasmachine niet.

Wat gaan we doen?

We gaan medio juni een deel van onze transportleiding in de binnenstad van Groningen vervangen. Tijdens de uitvoering is dit deel van het leidingnet buiten gebruik. Om ervoor te zorgen dat de waterlevering aan u onverminderd doorgaat, ook tijdens de uitvoering zelf, gaan we u tijdelijk vanuit een andere richting in het leidingnet water leveren. Veranderingen in de stroomrichting van het water kan echter troebel water veroorzaken. Daarom gaan we uit voorzorg eerst de leidingen schoonspoelen. Maar er blijft altijd een kleine kans aanwezig dat er naderhand toch nog ergens troebel water optreedt.

Wat merken bewoners van de werkzaamheden?

  • Tijdens het schoonspoelen van de leiding is er op vrijdag 8 mei tussen 08.00 en 16.00 uur is er kans op af en toe minder waterdruk (drukschommelingen) en troebel water in de wijken Kostverloren en Schildersbuurt, postcodegebied 9718.
  • In de periode 11 mei – 17 juli kleine kans op af en toe drukschommelingen. Doordat we het water aan voortaan leveren vanuit een andere richting kan het voorkomen dat er af en toe een kort moment minder waterdruk ervaren wordt. We verwachten dat de kans hierop minimaal is, maar melden dit mogelijk ongemak uit voorzorg.

Soms wordt tijdens de werkzaamheden de drinkwaterlevering naar de woning zo nu en dan onderbroken. Deze onderbreking is noodzakelijk en kan niet worden voorkomen. In principe wordt u twee dagen van te voren van de onderbreking op de hoogte gebracht, door middel van een kaartje in de brievenbus.

We adviseren u tijdens deze wateronderbrekingen geen gebruik te maken van waterverbruikende apparatuur, zoals vaatwassers en wasmachines.

Als u vanwege uw werk (tandarts, kapper, bakker e.d) niet zonder water kunt, dan adviseren wij u tijdig contact op te nemen met onze afdeling Technische Klantencontacten (050) 368 86 88. Wij zoeken dan samen met u naar een passende oplossing.

Voor sommige werkzaamheden moet de aannemer in uw woning zijn. De aannemer probeert hiervoor tijdig een afspraak met u te maken. Mocht u niet thuis zijn dan laat de aannemer een kaartje achter met het verzoek om contact op te nemen, zodat alsnog een afspraak kan worden gemaakt.

Vraag altijd om legitimatie
Wij adviseren u alleen personen binnen te laten die zich kunnen legitimeren. Zowel medewerkers van Waterbedrijf Groningen als aannemers hebben altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich. Ze hebben begrip voor eventuele argwaan en laten u graag zijn/haar legitimatie zien. Wees dus alert en laat niet zomaar iedereen binnen.

We zijn continu bezig om in onze regio te werken aan een modern en innovatief waterleidingnet. Dat brengt – helaas – zo nu en dan overlast met zich mee. Opgebroken straten, modder, troebel water, minder of soms zelfs geen water. Toch is het noodzakelijk: daarmee zorgen we ervoor dat u ook in de toekomst altijd betrouwbaar drinkwater uit de kraan kunt tappen.

Als er bij u in de buurt aan de leidingen gewerkt wordt, dan laten we u dat per brief van te voren weten. Op deze pagina kunt u zien waar wij aan de waterleiding werken. Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de contactpersoon genoemd in de brief, of neem contact op met ons via telefoonnummer 050 368 86 88.

Periodiek spoelt Waterbedrijf Groningen de waterleiding schoon. Wij doen dit om ook in de toekomst uw betrouwbare drinkwaterleverancier te kunnen zijn.

Als we de leidingen schoonspoelen, ook wel ‘spuien’ genaamd, dan kunnen deze werkzaamheden aan het waterleidingnet overlast veroorzaken. Per brief wordt u hierover van te voren geïnformeerd.

Wat kunt u verwachten als we in uw straat de waterleiding spoelen?

Tijdens in de brief genoemde tijdstippen kan er troebel water en/of minder water uit de kraan komen.
In dat geval adviseren we u om:

– Tijdens de bovengenoemde periode uw (af)wasmachine niet te gebruiken.
– Na afloop van de werkzaamheden even uw kraan door te laten stromen. Na ongeveer 10 seconden zou het water helder van kleur moeten zijn.

Wat is troebel water?

Tijdens het schoonspoelen van het leidingnet kan ijzer dat van nature in het drinkwater zit loslaten en wordt het water troebel en bruin. Troebel water is niet schadelijk voor de gezondheid. Maar het ziet er natuurlijk niet fris uit.

Waarom geen wasmachine gebruiken?

Door aanraking van wasgoed met troebel water kunnen roestvlekken ontstaan. Deze vlekken kunnen verwijderd worden door opnieuw te wassen met een biologisch inweekmiddel. Zorg er wel voor dat u de was tussen de twee wasbeurten door goed nat houdt, anders gaan de vlekken er niet meer uit.

Meer informatie

Incidenteel kunnen de werkzaamheden uitlopen. De meest actuele informatie rondom deze werkzaamheden vindt u hier. Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Technische Klantencontacten, telefoonnummer (050) 368 86 88.

Troebel water ziet er niet fris uit, maar is niet schadelijk voor de gezondheid.

Als het water troebel is, kunt u het beste de kranen in huis even dichthouden. Na een half uur is het troebele water meestal wel uit de hoofdleidingen verdwenen. Laat vervolgens het water goed doorstromen totdat het weer helder is.

Oorzaak van troebel water
Als de stroomsnelheid in het leidingnet plotseling toeneemt of verandert, kunnen ijzer- en mangaandeeltjes loslaten en wordt het water troebel en bruin. Dit kan veroorzaakt worden door werkzaamheden aan het leidingnet, een plotseling hoog waterverbruik of door een leidingbreuk.

Meer informatie
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Technische Klantcontacten, telefoonnummer (050) 368 86 88.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.