Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Dialoogtafel regio Noord-Oost legt problemen drinkwater op tafel

Op 19 mei vond de online dialoografel regio Noord-Oost plaats, georganiseerd door Vewin in samenwerking met Waterbedrijf Groningen, WMD Drinkwater en Vitens. Vanuit de kantine op De Punt startte om 16.00 de live uitzending met de opening door gespreksleider Martijn Bouwhuis, gevolgd door drie gesprekrondes. De thema's waren: waterkwantiteit, waterkwaliteit en de druk op drinkwaterlevering. In alle drie de thema’s kwam duidelijk naar voren hoe urgent de problemen rondom drinkwater zijn.

De gehele uitzending is terug te kijken via deze link. Wil je graag even je geheugen opfrissen? Wij zetten de vier belangrijkste punten uit de gesprekken voor je op een rij:

1. Drinkwater moet hoger op de agenda komen te staan

Of het nu gaat om de kwaliteit of de kwantiteit; drinkwater staat onder druk. ‘Door de droge zomers van 2018 en 2019 zien we dat er steeds minder water beschikbaar is’, zegt Jelle Hannema directievoorzitter van Vitens.

‘Als we niet uitkijken dan zitten we straks echt in een watercrisis’, zegt Riksta Zwart directeur van Waterbedrijf Groningen. ‘Die willen we juist voor zijn! Wij voelen wel hoe urgent het is, maar het is nog niet altijd zichtbaar. Het zou goed zijn als we allemaal beseffen hoe kwetsbaar en belangrijk drinkwater is.’

2. Bij het realiseren van de woningbouwopgave moet drinkwater een beginpunt zijn

‘Op dit moment zitten we al aan de grenzen van wat wij aankunnen met het leveren van drinkwater’, zegt Riksta Zwart. ‘Dat heeft met de groeiende vraag en de klimaatverandering te maken. In de gemeente Groningen worden de komende tien jaar zo’n 20.000 nieuwe woningen gebouwd. Dat betekent een extra watervraag van zo’n 3 miljoen kuub per jaar. Zoveel water hebben we simpelweg niet op het moment.’

Wouter van Bolhuis programmaleider Energie & Circulariteit bij de gemeente Groningen ziet dat drinkwater nog niet erg urgent is in de woningbouw: ‘Er zijn op dit moment heel veel dingen belangrijk wanneer we nieuwe huizen bouwen. Energie komt bijvoorbeeld steeds hoger op de agenda te staan maar dat geldt nog niet voor drinkwater.

‘Toen ik gevraagd werd voor deze dialoogtafel vroeg ik me in eerste instantie af waarom’, zegt Elze Klinkhammer, directeur bestuurder bij woningcorporatie Accolade. ‘Bij ons speelt dit thema nog weinig. Dat is ook omdat er weinig financiële prikkels zijn, water is erg goedkoop. Het zou voor ons dus zeker helpen als er regels komen in het bouwbesluit.’

3. Wat er niet in onze bronnen terecht komt hoeven we er ook niet uit te halen.

‘Voordat ik aan de slag ging als directeur van drinkwaterbedrijf WMD dacht ik dat het Drentse water behoorlijk schoon was’, vertelt Leo Hendriks. ‘Maar we zien dat het aantal afvalstoffen afgelopen jaren geëxplodeerd is. Dat komt onder andere door bestrijdingsmiddelen die in het verleden gebruikt zijn, maar ook stoffen die we nu nog gebruiken kunnen nog schadelijk zijn.’

‘Met techniek kunnen we veel verwijderen maar op die manier wordt drinkwater steeds duurder. Daarnaast zitten we dan met afvalwater dat nergens heen kan en tijdens het proces verliezen we ook nog eens 20% van het water. In een tijd dat het water zo schaars is zouden we het daarom veel beter moeten beschermen.’

4. Om het drinkwaterprobleem op te lossen hebben we iedereen nodig

‘Watergebruik moeten we als totaal gaan benaderen en van daaruit de waterbeschikbaarheid bepalen’, zegt Jelle Hannema directievoorzitter van Vitens. ‘Nu lijkt het alsof we elkaar gaan verdringen. Wij moeten nieuwe industrie soms al nee verkopen en dat vind ik heel lastig. Maar als we verbreden aan de ene kant en aan de andere kant ook proberen de groei af te vlakken dan hoop ik dat we toch samen het water op een goede manier kunnen verdelen.’

‘Om vraag en aanbod in balans te krijgen moeten we op verschillende vlakken maatregelen nemen’, zegt Riksta. ‘Daarvoor zetten wij in op de watertransitie die bestaat uit vijf routes: De eigen waterhuishouding en bedrijfsvoering, bewust watergebruik bij de consument, waterbesparing bij zakelijke klanten realiseren, alternatieve bronnen bieden aan nieuwe industrie en tenslotte het realiseren van voldoende bronnen.’

De dialoogtafel regio Noord-Oost was de eerste in een reeks van drie. De volgende zijn op 25 mei en 1 juni. Aanmelden kan hier.

Dialoogtafel Noord-Oost

Extra maatregelen zijn nodig om de tijdige beschikbaarheid van drinkwater voor alle nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen, te kunnen garanderen.

Lees het verslag van de dag

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.