Skip to content Skip to navigation

Jaarverslag 2019 door aandeelhouders vastgesteld

  • Gepubliceerd op 2 juli 2020

Donderdag 2 juli 2020 hebben de aandeelhouders van Waterbedrijf Groningen het Jaarverslag 2019 vastgesteld. Onder de titel ‘140 jaar Water’ laten we graag zien wat we in 2019, in samenwerking met velen, hebben gedaan en bereikt én waar onze uitdagingen voor de toekomst liggen.

140 jaar kennis en ervaring

Het is gebruikelijk dat er in een jaarverslag een jaar terug wordt gekeken. Maar omdat we in 2019 140 jaar bestaan, staan we ook stil bij 140 jaar drinkwater in stad en ommeland. Uit de officiële stukken weten we tot op de datum precies wanneer we zijn opgericht: Naamloze Vennootschap De Groninger Waterleiding gevestigd te Groningen opgericht bij acte den 13 november 1879, ten overstaan van den Notaris JCG Pollones te Amsterdam. Er steekt dus heel wat kennis en ervaring achter het water dat anno nu uit de kraan stroomt. En als bewijs dat dat ook echt zo is, onze fitters zijn wereldkampioenen en nationale kampioenen geworden.

140 jaar samen

Wat die 140 jaar ons geleerd heeft is dat je drinkwater niet als vanzelfsprekend kunt zien. Om de drinkwatervoorziening voor de lange termijn veilig te stellen zijn we gestart met de aanleg van een nieuwe industriewaterzuivering op het terrein van rioolwaterzuivering Garmerwolde van Waterschap Noorderzijlvest. Inclusief de aanleg van een industriewaterleiding van 28 kilometer vanaf Garmerwolde via Appingedam richting de Eemshaven, een drinkwaterleiding van 44 kilometer over grotendeels hetzelfde tracé plus de aanleg van een koelwaterafvoerleiding in de Eemshaven. En dat is nou weer een mooi voorbeeld van hoe we het altijd sámen doen; met onze deelnemingen, onze partners, overheid, inwoners en niet te vergeten onze medewerkers die staan voor 24/7 betrouwbaar drinkwater. Veel leesplezier!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.