Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Samen tegen medicijnresten in oppervlaktewater in Noord-Nederland

Op 12 november is door een breed Noord-Nederlands netwerk uit de watersector en gezondheidszorg een convenant ondertekend om de hoeveelheid medicijnresten in het water in Noord-Nederland structureel te verminderen.

In Nederland komt op jaarbasis zo’n 140 ton medicijnresten in het oppervlaktewater terecht, ondanks de vele maatregelen die genomen worden om het rioolwater in Nederland te zuiveren (RIVM, 2016). Deze stoffen kunnen een grote impact hebben op het ecosysteem en op de drinkwaterwinning. Neem daarbij dat het medicijngebruik naar verwachting toeneemt als gevolg van de vergrijzing dan is het niet meer dan logisch om in samenwerking met alle betrokkenen te kijken hoe de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen.

Concrete pilots en projecten

Vanuit de landelijke aanpak van de Ministeries Infrastructuur en Waterstaat/Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een netwerk opgericht in Noord Nederland om samenwerking te versterken en kennisuitwisseling te vergemakkelijken, en om concrete pilots en projecten op te starten die bijdragen aan de vermindering van medicijnresten in afvalwater en ‘meer gezonde jaren’ in Noord-Nederland. Bijvoorbeeld het initiatief ‘Medischoon’ in Noord-Nederland. Medischoon is een programma gericht op het verbeteren van de inzameling van ongebruikte medicijnen via apotheken, wat bijdraagt aan minder medicijnresten in afvalwater. Of voorlichting aan gebruikers en voorschrijvers van medicijnen met veel milieu-impact.

Ook al treft Waterbedrijf Groningen geen medicijnresten aan in haar bronnen, toch vinden we het van belang om hieraan mee te werken. Wat er niet in komt, hoeft er niet uit, is één van onze stelregels m.b.t. vervuilende stoffen.

Ondertekende partijen:
Water Alliance, Waterbedrijf Groningen, WMD Drinkwater, GGD Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Drents Overijsselse Delta, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Apotheken Vereniging, MediSchoon, Wetsus, Van Hall Larenstein, WLN, NOM, Centre of Expertise Water Technology, Healthy Ageing Network Northern Netherland.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.