Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Toekomstige boeren op werkbezoek

Kennismaken met herinrichtingsproject

Biologische dynamische landbouwschool Warmonderhof uit Dronten bracht onlangs een werkbezoek aan Tusschenwater. Tusschenwater is een gebied vlakbij Zuidlaren en onderdeel van het Hunzedal. Bijzonder aan het gebied is dat de functies drinkwaterwinning, waterberging, natuur en recreatie gecombineerd worden.  Tijdens het werkbezoek maakten de 3e-jaars studenten kennis met hoe een dergelijk herinrichtingsproject in z’n werk gaat, en wat daar zoal bij komt kijken. Mochten ze later zelf als agrariër met een dergelijk herinrichtingsproces in aanraking komen, dan weten ze enigszins wat het vraagt en vergt van de betrokkenen.

Veldexpeditie

Waterbedrijf Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en Het Drentse Landschap gaven uitgebreid toelichting op het herinrichtingsproject. Over de lange geschiedenis en achtergronden van het meerjarige herinrichtings- en gebiedsproces, hoe zo’n project tot stand komt, wie de spelers in het veld zijn, wie welke rol heeft en wat zo’n project betekent voor de diverse partijen. Over de functiestapeling in het gebied, wat de meerwaarde hiervan is maar óók welke spanningsvelden dit met zich mee brengt. Want de functiestapeling heeft voor iedere betrokkene soms enkel nadelen en/of uitdagingen. Alles kwam in alle openheid voorbij.

Het combineren van de functies drinkwaterwinning, waterberging, natuur en recreatie in Tusschenwater is het resultaat van een langdurige en zorgvuldige samenwerking met de diverse betrokken partijen in het gebied. Maar ook door goed oog te hebben voor de diverse belangen en vooral ook door over (eigen) grenzen heen te durven kijken

Met eenmaal de inhoudelijke kaders goed voor de bril namen Het Drentse Landschap en Waterschap Hunze en Aa’s de studenten mee voor een veldexpeditie. De Hunzevisie werd nogmaals aangehaald en er werd toelichting gegeven op de drinkwaterwinning, waterberging en natuurinrichting met ook aandacht voor het waterbeheer, vismigratie en de reeds aanwezige flora en fauna.

Ook bezoek landbouwbedrijf

Na een zomerse buitenlunch vertrok de groep richting een landbouwbedrijf in het Tusschenwater-gebied. Naast een rondleiding over het bedrijf waarin ‘gangbare landbouw’ gecombineerd wordt met oog voor natuurontwikkeling gaf de melkveehouder vanuit zijn kant toelichting op hoe hij het herinrichtingsproject heeft ervaren en wat het heeft betekend voor hem en zijn bedrijf & bedrijfsvoering. De dag werd vervolgens afgesloten in Boonspolder, hier gaat het oude cultuurlandschap over in het natuurlijke landschap van het Hunzedal. Onaangetast door de ruilverkaveling en hierdoor een bijzonder en monumentaal landschap. Een mooi voorbeeld hoe landbouw hand in hand kan met actief natuurbeheer en op welke wijze het de biodiversiteit bevordert.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.