‘Ik voel mij verantwoordelijk voor een duurzaam Europapark’

06-03-2015

Onder de grond van het Europapark liggen meerdere waterbronnen, wat mogelijkheden biedt voor het opslaan van warmte en koude. Eén van deze zogenaamde WKO bronnen is inmiddels door Warmtestad in gebruik genomen. Hiervoor wordt er op een diepte van 150 meter onder de grond, voor het koelen van gebouwen in de zomer, koud water uit de koudebron onttrokken om het vervolgens opgewarmd in de warmebron op te slaan. Andersom geldt dat voor het verwarmen van gebouwen in de zomer, warm water uit de warmebron wordt onttrokken om het vervolgens afgekoeld in de koudebron op te slaan. 

Duurzame verwarmen en koelen

Op deze manier wordt er een balans verkregen van warmte- en koudeopslag in de bodem met een streefwaarde van 16°C voor de warmebron en 8°C voor de koudebron. Deze temperaturen zijn zeer geschikt om daar met behulp van een warmtepomp, op een hoog rendement, de gewenste temperaturen voor verwarming en koeling te halen. Hierdoor wordt het mogelijk om een CO2 reductie te realiseren tot 80% ten opzichte van conventionele verwarmingssystemen.

40% broncapaciteit nu in gebruik

De gebouwen “Harm Buiterplein” en “Hete Kolen” zijn de twee gebouwen die momenteel op het WKO‑systeem zijn aangesloten en van duurzame warmte en koude worden voorzien. Beide gebouwen bezitten een warmtepomp om voor verwarming de temperatuur op een gewenst niveau te brengen. Op het WKO-net zijn, onder de Euroborg, twee buffervaten aangesloten die zorgen voor een grotere efficiency van het WKO‑systeem. 

Met de aansluiting van de gebouwen “Harm Buiterplein” en “Hete Kolen” is nu 40% van de maximale broncapaciteit in gebruik. In de toekomst zullen nog meer gebouwen aangesloten kunnen worden.  

Blijvend verslimmen

Als process engineer van Warmtestad ben ik verantwoordelijk voor een goed ingeregeld systeem, om er op deze manier voor te zorgen het rendement zo hoog mogelijk te houden. Verder is het van belang het systeem blijvend te verslimmen in verband met het aansluiten van toekomstige klanten en uitbreiding van meerdere mogelijke bronnen. Op deze manier voel ik mij verantwoordelijk voor een duurzaam Europapark.

Hans Mulder
Process engineer bij Waterbedrijf Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *