Spuien en afsluiters testen in Hoogezand

13-05-2016

spuien

Volgende week gaan we een deel van ons leidingnet in Hoogezand schoonspoelen (spuien). Tegelijkertijd testen we ook de afsluiters in het gebied. Hierdoor ontstaat er wellicht een kortstondig moment (hooguit enkele minuten) iets minder druk op de waterleiding en is er kans op troebel water. Klanten zijn hierover persoonlijk geïnformeerd via een (email)servicebericht

Waarom afsluiters het goed moeten doen
Het is van belang dat afsluiters goed werken. Met name in geval van lekkages, maar ook voor geplande werkzaamheden moeten onze collega’s het leidingnet snel en adequaat kunnen afsluiten. Is de afsluiter namelijk onverhoopt defect dan zijn we genoodzaakt een andere afsluiter te gebruiken.

Vervelend  voor onze mannen in het veld, want zij willen immers niets liever dan direct het juiste deel leidingnet afsluiten om het lek snel te kunnen repareren. En dan is er is niets vervelender als blijkt dat de betreffende afsluiter niet goed werkt. Maar het is ook vervelend voor de klant. We moeten dan namelijk een andere afsluiter gebruiken waardoor het trefgebied (onnodig) groter wordt en er meer klanten hinder van het ongemak ‘tijdelijk geen water’ ondervinden.

Door de afsluiters nu gelijk te testen tijdens de spuiwerkzaamheden controleren we de werking van onze afsluiters preventief. En voorkomen zo eventueel ongemak voor onszelf tijdens (reparatie)werkzaamheden én voor de klant.

Klanten geïnformeerd via (email)servicebericht
Gedurende vier dagen gaan we een deel leidingnet in Hoogezand spuien en de afsluiters testen. Per deelgebied zijn de betreffende klanten geïnformeerd over op welke dag ze mogelijk hinder kunnen ondervinden: een kort moment iets minder druk en er is kans op troebel water. Lees hier meer over troebel water >>

De werkzaamheden worden tevens per dag aangekondigd op onze website bij Waar zijn we aan het werk >>