Aftrap Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa

18-05-2016

afl. 05 mei _beeld

Donderdag 12 mei vond de officiële aftrap plaats van het ‘Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa’. Het programma stond in het teken van de Drentsche Aa; een unieke beek waaruit veel Groningers water drinken.

Kun je zomaar uit de beek drinken?
Het Drentsche Aa gebied is het gaafste beekdal van heel Nederland. Dat we uit deze beek drinkwater maken is uniek in Nederland. Om ook in de toekomst schoon drinkwater te kunnen leveren hebben we samen met Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Drenthe een programma opgesteld om de (onkruid)bestrijdingsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen nog verder terug te dringen.

Overschrijdingen nog verder terugdringen
De overschrijding is de laatste 20 jaren al gehalveerd, maar moet volgens de landelijke Kaderrichtlijn Water nog verder teruggedrongen worden. Een uitdaging die we aan de hand van het uitvoeringsprogramma het hoofd willen bieden, én door samen met landbouwers, bedrijven, gemeenten en particulieren uit het gebied de projecten gaan uitvoeren.

Duurzame oplossingen
Veel projecten uit dit programma zijn inmiddels ook al gestart en kwamen voorbij tijdens de bijeenkomst. En tijdens een drietal rondetafelgesprekken gingen we met de mensen uit het gebied in gesprek over de verschillende projecten waarmee we het water uit de beek schoon kunnen houden. En lieten we zien hoe landbouwers, bedrijven en particulieren op alternatieve wijze onkruidbestrijding kunnen toepassen, maar ook voorbeelden van hoe dit reeds al op alternatieve wijze wordt gedaan. Inspirerende voorbeelden hiervan zijn duurzame maïsteelt en duurzaam onkruidbeheer.

“Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit”
Duidelijk werd dat íedereen die in dit gebied woont en werkt een steentje kan bijdragen om ons drinkwater schoon te houden. Ons motto is hierbij telkens weer: ‘wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit’.

Drentsche Aa: The Movie!
Met alle partijen hebben we een aantal televisieserie gemaakt over het Drentsche Aa-gebied. Deze kun je hier bekijken.