Asbest in ondergrond aangetroffen: zorgvuldige afvoer volgens richtlijnen

02-09-2016

Ter voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg worden er momenteel diverse kabels en leidingen verlegd die voor de ombouw in de weg liggen. Op dit moment voert aannemer A.Hak in opdracht van Waterbedrijf Groningen en Enexis werkzaamheden uit aan het leidingnet in de omgeving Muntinglaan.

Asbest aangetroffen in de ondergrond
Voordat A. Hak de nieuwe waterleiding aanlegt, is bodemonderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat er in de Muntinglaan, ter hoogte van het parkeerterrein van het Noorderpoortcollege, asbest is aangetroffen. De vervuilde grond wordt komend weekend verwijderd. Dat gebeurt volgens de wettelijke richtlijnen. De asbest die in de Muntinglaan is aangetroffen, is ongevaarlijk voor omwonenden.

Afvoer van asbestgrond op zaterdag 3 september
Op zaterdag 3 september wordt tussen 07.00 en 11.00 uur de vervuilde grond afgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Medewerkers van dit bedrijf voeren de werkzaamheden uit in beschermende kleding zoals een (witte) wegwerpoverall, handschoenen en laarzen. Daarnaast is het werkgebied met hekken afgesloten. Door een zorgvuldige verwijdering van de vervuilde grond voorkomen we mogelijke risico’s voor volksgezondheid en milieu.

Vervolg van werkzaamheden
Op maandag 5 september hervat A. Hak de werkzaamheden: vanaf de Muntinglaan wordt een nieuwe waterleiding aangelegd richting de Maaslaan. De leiding wordt door middel van een gestuurde boring, onder het Noord-Willemskanaal door, aangelegd. De werkzaamheden duren ongeveer zes weken.

Aanpak Ring Zuid
Wilt u meer weten over het project Aanpak Ring Zuid en/of over de werkzaamheden die worden uitgevoerd ter voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg? Kijk dan op www.aanpakringzuid.nl