Drinkwater Groningen, Hoogezand en omgeving betrouwbaar

17-01-2018

Uit onderzoek is gebleken dat het drinkwater in Groningen, Hoogezand en omgeving aan alle kwaliteitseisen voldoet en dus volledig betrouwbaar is.

Naar aanleiding van meerdere klachten over de smaak en geur van het drinkwater in Groningen, Hoogezand en omgeving woensdag/donderdag 16/17 januari heeft Waterlaboratorium Noord op diverse locaties het water uitgebreid onderzocht. De resultaten laten zien dat het water op alle plekken aan de wettelijke eisen voldoet en er geen gezondheidskundige risico’s zijn. Oorzaak van de smaak- en geurklachten ligt in het opnieuw in gebruik nemen van een filterinstallatie na onderhoudswerkzaamheden op productielocatie Onnen. Hierdoor is de samenstelling van het water tijdelijk veranderd wat de andere smaak en geur heeft veroorzaakt.

Op dit moment laten de resultaten zien dat het drinkwater volledig betrouwbaar is. De komende dagen houden we voor de zekerheid goed de vinger aan de pols door extra metingen en controles uit te voeren. Bedrijven en instanties met een binneninstallatie en/of buffer wordt geadviseerd deze goed door te spoelen totdat de eventuele klachten verdwenen zijn.

Leidingnet Hoogezand schoonspoelen op 18/01

Mede naar aanleiding van de smaak/geurklachten gaan we ons leidingnet in Hoogezand extra doorspoelen. Door deze werkzaamheden (schoonspoelen leidingnet) is er op donderdag 18 januari tussen 10.00-14.00 uur kans op tijdelijk een iets lagere waterdruk en/of troebel water in Hoogezand. Klanten zijn hierover inmiddels met een (e-mail)servicebericht geïnformeerd. De exacte straatnamen staan ook vermeld op www.waterbedrijfgroningen.nl/werkzaamheden