Dynamische meerwaarde van stagiaires

09-03-2018

In de afgelopen tien jaar heeft Waterbedrijf Groningen flink ingezet op het binnenhalen van stagiaires. En niet zonder resultaat: hadden we voor 2010 jaarlijks zes tot tien stagiaires, tegenwoordig zijn dat er twintig tot dertig (!). En moesten we eerder zelf heel actief stagiaires werven, tegenwoordig benaderen zij ons voor een (afstudeer)stage.

Waarom zetten we zo in op een actief stagebeleid en wat levert het op? Arie Meerman van HR licht een en ander graag toe. ‘Er zijn legio redenen te benoemen, maar het belangrijkste is dat we met stages goede medewerkers voor straks werven. Door de vergrijzing gaat op termijn een groot deel van onze medewerkers met pensioen. Willen we goed personeel blijven aantrekken, dan moeten we ervoor zorgen dat we als interessante werkgever in beeld zijn bij toekomstige collega’s. Dat lukt het best wanneer die mensen als stagiair(e) onze organisatie van binnenuit leren kennen. Daarnaast vertellen zij hun positieve ervaringen natuurlijk ook door en ook zo werken we ook aan een goede naamsbekendheid als interessante potentiële werkgever.

Tijdsinvestering betaalt zich terug
‘Stages kunnen ook helpen de jeugdwerkloosheid bestrijden’, zegt Arie. ‘Juist in de opleidingen waar de studie-uitval het hoogst is, kunnen stages en leer-werktrajecten leerlingen motiveren om toch hun diploma te halen. Verder helpen stages het onderwijs te verbeteren. Door de contacten tussen scholen en bedrijven krijgt het onderwijs goed mee welke competenties echt relevant zijn. En ja, het vraagt veel tijd om stagiair(e)s te begeleiden, maar ze geven je daar ook wat voor terug’, zegt Arie. ‘Ze draaien mee in het reguliere werk én kunnen werk doen dat anders blijft liggen. En ze brengen actuele vakkennis mee. Daardoor kijken ze met een verse blik naar jouw organisatie en kunnen zo met heel andere zienswijzen of ideeën komen.’

Stagiaires zijn gewoon leuk!
‘Ondertussen leren wij de jongere generaties ook beter kennen. Niet onbelangrijk, want je wilt als bedrijf ook aantrekkelijk blijven. De jongeren van nu hechten bijvoorbeeld meer waarde aan vrijheid, flexibel werken, eigen inbreng. Daar moet je als organisatie scherp op blijven en proberen op in te blijven spelen. Maar bovenal: stagiair(e)s zijn gewoon leuk!’, zegt Arie enthousiast. ‘Voor de mensen die met stagiair(e)s te maken hebben, is het een verfrissende ervaring. Je leert met andere ogen naar je werk kijken. Tegelijk is er de voldoening dat je jonge mensen in korte tijd veel waardevols kunt bijbrengen.’

Wil je ook stage lopen bij Waterbedrijf Groningen? Kijk dan hier.