Eerste Kamer maakt definitief eind aan precariobelasting

22-03-2017

De Eerste Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten aanvaard door middel van een hamerslag van de voorzitter van de Eerste Kamer. Eind februari stemde de Tweede Kamer al in met de afschaffing van precariobelasting.

Het wetsvoorstel zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden. Oorspronkelijk was minister Plasterk van Binnenlandse Zaken van plan om gemeenten die precario heffen een overgangstermijn toe te staan van tien jaar, maar de Tweede Kamer heeft deze periode verkort tot vijf jaar. Eind 2004 nam de Tweede Kamer al moties aan om de precariobelasting op nutsleidingen af te schaffen. Al die tijd hebben Netbeheer Nederland en Vewin (de vereniging van waterbedrijven in Nederland) zich intensief ingezet om deze belasting afgeschaft te krijgen, omdat die voor consumenten kan leiden tot een forse verhoging van de rekeningen voor drinkwater en energie.

Uiteraard is Waterbedrijf Groningen ook content met dit besluit. Precariobelasting is indirect en ondoorzichtig en vervelend om door te moeten berekenen aan klanten. In onze provincie betalen inwoners van de gemeenten Delfzijl en Oldambt precariobelasting.