Eindelijk verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw

15-06-2015

Staatssecretaris Mansveld, van Infrastructuur en Milieu, heeft aan de Tweede Kamer het besluit kenbaar gemaakt om per 2016 het professioneel gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op verharde terreinen te verbieden. Dat meldt de vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin) 11 juni 2015 op haar website.

Belangrijke stap in verbeteren kwaliteit oppervlaktewater
Met het verbod op chemische onkruidbestrijding is een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Nederlandse sloten, rivieren en waterpartijen. Chemievrij onkruidbeheer moet ertoe leiden dat de waterkwaliteit van het oppervlaktewater verbetert. Per 2017 volgt een verbod voor overig groen. Met dit besluit komt staatssecretaris Mansveld tegemoet aan de motie uit 2011 waarin een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet opriep niet-commercieel gebruik van glyfosaat wettelijk te verbieden.

Grootste boosdoener: chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw
Chemische bestrijdingsmiddelen bevatten schadelijke stoffen, met name glyfosaat. Deze stoffen komen uiteindelijk via de bodem in sloten en rivieren terecht, waar ze niet thuishoren. Hierdoor gaat de kwaliteit van het oppervlaktewater achteruit. De normoverschrijdingen van glyfosaat worden grotendeels veroorzaakt door chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw.

Helaas blijven de zogenaamde ‘laag risicomiddelen’ uitgezonderd van het verbod. Het is echter nog niet duidelijk wat de criteria voor deze middelen zijn. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat voor particulier gebruik bestrijdingsmiddelen met glyfosaat nog niet verboden worden. De uitwerking van de criteria vindt momenteel in Brussel plaats.