Gronings en Drents leidingnet gekoppeld

04-12-2015

Op vrijdag 4 december nemen Karst Hoogsteen, directeur Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), en Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen, symbolisch een eerste slokje Drents water wat voortaan ook in een deel van zuidoost Groningen uit de kraan zal stromen. Beide waterbedrijven werkten afgelopen jaar stevig door aan het gezamenlijke project om de twee leidingnetten aan elkaar te koppelen. Met de nieuwe leiding en de koppeling van beide leidingnetten is nu een robuuste drinkwaterinfrastructuur in Noord-Nederland ontstaan.

Om de koppeling te kunnen realiseren heeft de WMD in het afgelopen jaar een nieuw tracé transportleiding van maar liefst 50 kilometer aangelegd. Deze volgt het Hunzedal, dwars door Drenthe, om voorbij Stadskanaal de grens over te steken. De lengte en de vele betrokken partijen waaronder maar liefst 70 grondeigenaren maakten het een uitdagend project. Het leidingtracé ligt dwars door een intensief akkerbouwgebied. Ook werden er vele diepe boringen gemaakt om (vanwege natuur of archeologie) landerijen, wegen en kanalen veilig te kruisen.

Robuuste watervoorziening

De nieuwe Drentse leiding koppelt station Annen met station Valtherbos in Emmen en gaat voortaan drinkwater leveren aan het voorzieningsgebied van Sellingen van Waterbedrijf Groningen. De nieuwe transportleiding werd hiervoor ter hoogte bij de Monden aangesloten op het Groningse leidingnet. Waterbedrijf Groningen stopt met de winning in Sellingen en heeft de locatie in de afgelopen maanden omgebouwd in tot een distributiestation.

Win-win

Met de nieuwe leiding en de koppeling van beide netten is een robuuste drinkwaterinfrastructuur in Noord-Nederland ontstaan. Dit heeft als voordelen grotere zekerheid van levering en betere drukken in het netwerk. Daarnaast vermijdt Waterbedrijf Groningen zo hoge investeringen in de relatief kleine productielocatie Sellingen. Bovendien biedt de koppeling beide waterbedrijven meer flexibiliteit, zodat een toekomstige verandering in de drinkwatervraag beter kan worden opgevangen zonder hoge investeringen.

Klant- en toekomstgericht!

Voor minstens de komende 25 jaar zal deze drinkwaterlevering in stand blijven volgens de gemaakte afspraken. De samenwerking over provinciegrenzen heen staat echter niet stil. Beide waterbedrijven zijn bezig samen een nieuwe watervoorzieningsplan te maken, waarin vooruit wordt gekeken naar het verder versterken van de watervoorziening. Dat plan ziet halverwege 2016 het levenslicht. Daarbij staat telkens voorop: kwalitatief betrouwbaar drinkwater willen blijven leveren, nu en in de toekomst, tegen zo laag mogelijke kosten.