Test met booster: tijdelijk lagere druk omgeving Vierverlaten/Hoogkerk

13-03-2017

In geval van een grotere verstoring (calamiteit) op een productielocatie willen we natuurlijk water aan onze klanten kunnen blijven leveren. Dit kan in principe ook, door bijvoorbeeld water te leveren vanuit een andere productielocatie. Maar soms is dan nog wel een booster nodig; om het water onder de juiste druk te kunnen leveren.

Test als goede voorbereiding
‘Zo’n booster zorgt voor extra leidingdruk en is bijvoorbeeld nodig om water vanuit onze productielocatie De Punt aan het voorzieningsgebied Nietap te kunnen leveren’, legt hoofd Drinkwater Jasper Tomesen uit. ‘Het leidingnet in de provincie heeft namelijk een hogere druk dan de stad. De booster kan het water wat dan vanaf productielocatie De Punt komt (met een lagere stadsdruk) vervolgens ‘een ‘boost’ geven. Zodat het water onder provinciedruk aan het voorzieningsgebied Nietap kan worden geleverd.’

‘Ter hoogte van Vierverlaten/Hoogkerk hebben we een aansluiting gerealiseerd voor de inzet van een mobiele booster. Voordat we de booster kunnen gebruiken willen we deze natuurlijk nog wel eerst goed testen.’

Tijdelijk lagere druk
Tijdens de testperiode (deze duurt van zondag 19 maart 22.00 uur tot uiterlijk zondag 2 april) hebben inwoners van Vierverlaten, Hoogkerk en omgeving tijdelijk een lagere waterdruk (stadsdruk) ten opzichte van wat ze gewend zijn (provinciedruk). Jasper: ‘Als we de booster in gebruik nemen, dan wordt het gebied vóór de booster op stadstuk gezet en het gebied erachter op provinciedruk. Dit betekent dat het gebied van Vierverlaten, Hoogkerk en omgeving (wat normaal op provinciedruk staat) dan tijdelijk op stadsdruk wordt gezet.’

Uiteraard voldoet de stadsdruk aan alle vereisten maar de druk is wel iets lager dan de provinciedruk. ‘De klanten kunnen deze lagere waterdruk ten opzichte van hun normale dagelijkse waterdruk dan ook wel als véél minder ervaren’, zegt Jasper. ‘We hebben de klanten die met de lagere waterdruk te maken krijgen hierover ook geïnformeerd. Daarbij hebben we tevens aangegeven dat er een kleine kans bestaat op troebel water uit de kraan. We achten de kans hierop klein, maar uitsluiten kunnen we het nooit helemaal.’

Aan het einde van de testperiode (eind maart) gaat iedereen qua waterlevering en –druk weer terug op de normale situatie en waterdruk. ‘En alle bevindingen en opgedane ervaringen gaan we uiteraard verwerken in ons calamiteitenplan en draaiboek.’

Foto’s: De mobiele booster: hij oogt klein van stuk, maar is groot van betekenis in geval van een grote verstoring. Met deze booster kunnen we extra pompkracht toevoegen waardoor we het water verder kunnen verplaatsen en/of de leidingdruk kunnen opvoeren.