Jaarverslag 2017 vastgesteld

28-06-2018

Vandaag 28 juni 2018, hebben de aandeelhouders van Waterbedrijf Groningen het Jaarverslag 2017 vastgesteld. Onder de titel ‘Water werkt!’ laten we graag zien wat we in 2017, in samenwerking met velen, hebben gedaan en bereikt.

Bijna 44 miljoen kubieke meter water leveren aan ruim 288.000 aansluitingen, dat is niet niks. Schoon en betrouwbaar drinkwater stroomt dagelijks door ruim vijfduizend kilometer waterleiding van onze vijf productielocaties naar onze klanten, klein en groot. Onze klanten staan centraal: ze kunnen rekenen op betrouwbaar drinkwater voor een zo laag mogelijke prijs

Samenwerken is cruciaal om de beschikbaarheid van drinkwater nu en in de toekomst te garanderen voor onze klanten. We werken samen met heel veel verschillende partijen, van waterbedrijven tot waterschappen, van provinciale en gemeentelijke overheden tot energiebedrijven en van afvalinzamelaars tot kennisinstellingen en nog heel veel anderen. Door goed samen te werken laten we het water stromen. Samen zetten wij ons in om onze klanten de zekerheid te geven dat zij schoon en betrouwbaar water krijgen voor een zo laag mogelijke prijs. Hiermee laten we zien -dag in, dag uit- dat en hoe water werkt!

Ga naar het Online Jaarverslag 2017: ‘Water werkt!’