Klanten tevreden over levering drinkwater

25-01-2017

De drinkwaterkwaliteit in Nederland is van hoog niveau, de prijs laag en de levering naar tevredenheid. Dat is kort de conclusie van de prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de prestatievergelijking aangeboden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.

De kwaliteit van het drinkwater wordt vergeleken aan de hand van normoverschrijdingen en kwaliteitsbewaking. Bij 99,9% van ruim een half miljoen metingen voldoet het drinkwater aan de gestelde normen. Normoverschrijdingen zijn incidenteel van karakter. Waterbedrijf Groningen heeft diverse programma’s en strakke protocollen om normoverschrijdingen te voorkomen en te herstellen als dat onverhoopt gebeurt.

Klanttevredenheid
Bij klanttevredenheid gaat het om de waardering van klanten bij zaken als het verhelpen van storingen, onderhoud, verhuizingen, meteropnames. Klantenservice bij de waterbedrijven wordt gemiddeld goed gewaardeerd met het cijfer van 7,8. Waterbedrijf Groningen zit precies op dat gemiddelde. Daar zijn we natuurlijk tevreden mee, we blijven investeren om die klanttevredenheid in stand te houden. De ontwikkeling van een nieuw klantensysteem is hier een voorbeeld van. Deze wordt eind 2017/begin 2018 geïmplementeerd.

Kosten drinkwater
Waterbedrijf Groningen was in 2015 – en anno 2017 geldt dat nog steeds – een van de goedkoopste drinkwaterbedrijven. Gemiddeld bedroegen de kosten per administratieve aansluiting € 161 per jaar tegenover een gemiddelde van € 174. De kosten per afgeleverde m³ zijn € 1,08 tegenover een landelijk gemiddelde van € 1,29.

Overige resultaten
Het energiegebruik door de sector daalt licht. Dit is het gevolg van meer energiezuinige installaties. Waterbedrijf Groningen verbruikte in 2015 0,34 kWh per m³, dat is het laagste van alle drinkwaterbedrijven. Soms kan het zijn dat de waterlevering van een huishouden door een storing of gepland onderhoud enige tijd onderbroken is. Gemiddeld zat een huishouden in Nederland in 2015 15:34 zonder water als gevolg van storingen en gepland onderhoud. In Groningen zitten we net boven dat gemiddelde met 16:10.

Onderzoek
De onderlinge driejaarlijkse prestatievergelijking wordt al sinds 1997 uitgevoerd. Eerst door de sector zelf, sinds 2012 door het ILT. Bij de prestatievergelijking wordt gemeten op thema’s waterkwaliteit, klantenservice, milieu en financiën en efficiency. Het geeft inzichten hoe we onze processen verder kunnen verbeteren. Hiertoe stellen de drinkwaterbedrijven wettelijk vastgestelde verbeterplannen op aan de minister. De drinkwaterwet is hiervan de basis.

Feiten en cijfers Waterbedrijf Groningen
Waterbedrijf Groningen produceerde in 2015 44 miljoen m³ water en kende 281.000 administratieve aansluitingen. Het leidingnetwerk telt 5100 kilometer.