NDE Scholen in Groningen maken kennis met Ons water in jouw klas

25-01-2017

Om waterbewustzijn bij leerlingen op de basisschool te vergroten is er het project “samenwerken aan ons water in Groningen en Drenthe”, en kunnen scholen in Groningen en Noord-Drenthe gebruik maken van het educatieproject Ons water in jouw klas. Het pakket is geschikt voor de hele school; onder-, midden- en bovenbouw en omvat naast uitgebreid lesmateriaal ook ontdekpaden en diverse proefjes en/of practicumopdrachten.

Om alle (bij NDE aangesloten) Groningse scholen over het lespakket te informeren was er afgelopen maandag 16 januari een NDE Scholen netwerkdag. Deze middag werd door NDE georganiseerd in nauwe samenwerking met IVN Noord.

Natuur en Duurzaamheideducatie (NDE)
Via de afdeling Natuur en Duurzaamheideducatie (NDE) ondersteunt de gemeente Groningen het basisonderwijs met natuurlessen op vier kinderwerktuinen, les(uitleen)pakketten, excursies, projecten en inspiratiebijeenkomsten voor leerkrachten. Tijdens deze NDE Scholen Netwerkdag over Ons water in jouw klas waren er ruim 25 docenten van diverse Groningse scholen aanwezig. Naast een uitgebreide toelichting op het lespakket over water stonden er ook enkele proefjes uitgestald zodat de leerkrachten een goed beeld kregen van de mogelijkheden van het lespakket over water. In de komende maanden kunnen de Groningse scholen aangeven of en wanneer ze met het lespakket aan de slag willen gaan.

Ons water in jouw klas samen met IVN
De toelichting op het lespakket werd verzorgd door IVN Noord. IVN ontwikkelde en beheert ook het lespakket Ons water in jouw klas en instrueert leerkrachten (train the trainer). Door de samenwerking met  waterleidingbedrijven, gemeenten, provincie en waterschappen profiteren we van elkaars kennis. Ons water in jouw klas is een initiatief van Zonder is Gezonder en is mede mogelijk gemaakt door waterketen Groningen en Noord-Drenthe.

De leerlingen van nu zijn de volwassenen van de toekomst!
Vanuit die gedachte willen we met het lesprogramma de kinderen bewuster maken van de waarde van water. Want is schoon, veilig en voldoende water wel zo vanzelfsprekend? Onderzoek heeft aangetoond dat aandacht voor de natuur in de basisschoolleeftijd de meeste kans biedt op verantwoordelijk en zorgzaam gedrag voor de leefomgeving op latere leeftijd. En daar zetten we met Ons water in jouw klas op in! Zodat er ook in de toekomst nog voldoende water van betrouwbare kwaliteit beschikbaar is voor mens én natuur.