Nieuwe commissaris

03-07-2017

Tijdens de vergadering van aandeelhouders op donderdagmiddag 29 juni jl. is de heer N.D. (Nico) Smit benoemd tot nieuwe commissaris voor Waterbedrijf Groningen. Nico Smit was tot voor kort werkzaam bij Cisco Systems Inc., onder meer in de functie van Director Global Energy Industry. De heer Ab Meijerman werd in diezelfde vergadering voor 2 jaar herbenoemd tot commissaris. Daarmee is onze RvC met 6 leden weer op de gewenste sterkte, passend bij de aard en omvang van haar werkzaamheden.