Nieuwe leiding succesvol onder het spoor door

19-07-2017

Gisteravond rond de klok van negen uur kwam het positieve bericht binnen dat de gestuurde boring was gelukt! De nieuwe leiding is succesvol onder het spoor nabij de Esperantostraat gebracht.

Het was nog een hele uitdaging! Mede vanwege de inmiddels opgedane ervaringen met vastgelopen boringen door o.a. (zeer) grote keien in de ondergrond én de overall-planning van ARZ die absoluut geen ruimte liet voor een uitloop.

Gestuurde boring onder het spoor door

De nieuwe leiding ter hoogte van de Esperantokruising werd via een gestuurde boring aangelegd. Zodat het spoor open kan blijven en het treinverkeer geen hinder ondervindt. Bovengronds was het echter ook passen en meten. Zowel de werkzaamheden zelf als de verkeerstremmingen zorgden voor overlast. Dergelijke stremmingen zijn, hoe vervelend ook, echter noodzakelijk om de veiligheid te borgen voor zowel de werklui als alle verkeersdeelnemers en omwonenden.

Overlast door uitvoering in avonduren

Tijdens de uitvoering is het streven altijd dat er weer rust is voor de omgeving vanaf 19.00 uur en liefst nog eerder. Het komt soms echter voor dat de uitvoering niet tussendoor gestaakt kan worden om het alsnog de volgende dag weer verder op te pakken. Zo ook gisteravond. Aansluitend op de voorbereidende pilotboring moest de 300 meter lange waterleiding nog onder het spoor worden doorgetrokken. Uitstellen tot een dag later kan ervoor zorgen dat de boring (het intrekken) moeizamer verloopt. Dergelijke tegenslag zorgt dan voor vertraging terwijl er absoluut geen uitloopruimte is vanwege vervolgwerkzaamheden door ARZ. Het doorwerken gebeurt in zo’n situatie altijd in overleg en met toestemming van o.a. de gemeente.

We vinden het heel vervelend dat het doorwerken gisteravond extra geluidshinder en overlast heeft veroorzaakt voor de buurt. We beseffen ons terdege dat overlast overdag al niet fijn is, laat staan dat het dan ook nog doorgaat in de avonduren. We streven daarom altijd naar minimale overlast. We willen dan ook graag met klem benadrukken dat we enkel in uitzonderlijke situaties het werk in de avonduren voortzetten.