Nieuwe ‘levensader’ Haren – Groningen

27-09-2018

Er wordt een nieuwe drinkwatertransportleiding langs de westzijde van Haren aangelegd. Dit is één van de hoofdverbindingen tussen onze drinkwaterproductielocatie De Punt en de stad Groningen. De huidige leiding is in 1936 – toen nog in open ruimte – aangelegd.

Meerweg, jaren 30 vorige eeuw

Die open ruimte is natuurlijk ondertussen allang volgebouwd. De leiding ligt nu alweer vele jaren midden in de bebouwde kom van Haren. Hoewel de transportleiding in een prima conditie verkeert neemt de kans op verstoringen toe. Immers hij wordt steeds ‘ouder’. En wat ook meespeelt is dat de leiding op vaak moeilijk bereikbare plaatsen in een woonomgeving ligt. Dat is niet zo handig als er onderhoud of reparatie nodig is. Daarom gaan we ‘m vervangen door een leiding die zoveel mogelijk weer búiten de bebouwde kom komt te liggen. Eind augustus zijn we van start gegaan.

Nieuw tracé in omgeving landerijen A28 – Nesciopark/Nesciolaan
De nieuwe stalen transportleiding met een doorsnede van 90 centimeter wordt in het nieuwe tracé  gelegd, dat ruwweg loopt tussen de A28 en het Nesciopark, door de Nesciolaan heen en vervolgens door de landerijen die tussen de A28 en de bebouwde kom van Haren zijn gelegen.

Meer weten over planning en werkgebied?

Aanleg nieuwe transportleiding Haren