Nieuwe waterleiding bij Aduard

15-10-2015

De komende periode verlegt Waterbedrijf Groningen in opdracht van de provincie twee grote waterleidingen (transportleidingen) bij Aduard. Aanleiding is de aanleg van de rondweg tussen het Van Starkenborghkanaal en de Friesestraatweg (N355). De rondweg moet ervoor zorgen dat er minder verkeer door Aduard rijdt.

Aduard 1

Voorbereidingen in volle gang

De voorbereidingen voor het verleggen van de twee transportleidingen zijn inmiddels begonnen. De waterleiding die onder de N355 ligt zal met een gestuurde boring vervangen worden. Een methode waarmee bijvoorbeeld het openbreken van de weg en het omleiden van verkeer voorkomen wordt. De werkzaamheden zijn naar verwachting rond de jaarwisseling klaar.