Nieuwe waterputten in De Groeve

22-06-2016

Waterwinning, waterberging en natuur krijgen straks alle ruimte in het Hunzedal waardoor er een mooi en natuurlijk moerasgebied in het Hunzedal zal ontstaan. Voordat er echter met het project, ook wel Tusschenwater genoemd, écht gestart kan worden verplaatst Waterbedrijf Groningen eerst een aantal waterputten, ook wel winputten. Verslaggever Steven Radersma van RTV Noord filmde het boren van een nieuwe put.

Unieke combinatie

Uniek aan dit project is enerzijds het winnen van drinkwater en anderzijds de tijdelijke berging van zo’n 1,3 miljoen kubieke meter water bij extreme wateroverlast. Door de aanpassingen in het gebied ontstaat er een moerasgebied dat kansen biedt voor de natuur.

Nieuwe winputten boren

Vanuit pompstation De Groeve levert Waterbedrijf Groningen jaarlijks circa 10 miljoen kuub drinkwater aan haar klanten. Om ervoor te zorgen dat de drinkwatervoorziening ongestoord kan blijven doorgaan, ook als het gebied onder water wordt gezet, verplaatst het waterbedrijf daarom nu een aantal winputten.

In het winveld boort de firma de Ruiter momenteel een aantal nieuwe bronnen. Per nieuwe winput zijn ze enkele dagen bezig; meter voor meter wordt tijdens het boren de diverse zand-, klei-, en grindlagen  ongeveer honderd meter diepte in kaart gebracht. Slechts bepaalde lagen in de grond zijn daadwerkelijk geschikt voor het winnen van drinkwater. Ter hoogte van de geschikte grindlagen wordt er vervolgens in de put een filter geplaatst, waardoor het grondwater de put in kan stromen. Om de winputten ook daadwerkelijk te koppelen aan de productielocatie zullen er aansluitend nog nieuwe (ruw)waterleidingen worden aangelegd, inclusief noodzakelijke elektrische besturingskabels.

Met het oog op de toekomst

Waterbedrijf Groningen grijpt deze gelegenheid tevens aan om het leidingwerk, bestaande winputtenen de elektrische bekabeling in het winveld  waar nodig te vervangen of te renoveren. Zodat de drinkwatervoorziening vanuit De Groeve wederom toekomstbestendig is ingericht en de leveringszekerheid gewaarborgd blijft, nu en in de toekomst.

Kraal aan het parelsnoer

Nadat het waterbedrijf de werkzaamheden in het winveld heeft afgerond kan er worden gestart met de daadwerkelijke aanleg en herinrichting van het natuur- en waterbergingsgebied. Het Tusschenwater-project is gelegen in het Hunzedal, ten zuiden van De Groeve en ten westen van Zuidlaarderveen en langs de N386 tussen Zuidlaren en De Groeve. Het is een ‘kraal aan het parelsnoer’ uit de Hunzevisie. De totale oppervlakte van het gebied is circa 250 hectare. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen, Stichting Het Drentse Landschap en de gemeente Tynaarlo.