Ons water in jouw klas

26-10-2016

Is schoon, veilig en voldoende water wel zo vanzelfsprekend? In de gemeente Noordenveld gaan 18 basisscholen met 2500 leerlingen aan het werk met het project “Ons water in jouw klas”. Rond de 100 leerkrachten zijn tijdens teamtrainingen door IVN Drenthe vaardig gemaakt om met hun leerlingen aan de slag te gaan. Dit IVN scholennetwerk natuur-en milieueducatie wordt al vele jaren ondersteund vanuit de gemeente Noordenveld.

Waterketen
In het lesprogramma gaat het over drinkwater, afvalwater en afvalwaterzuivering. De leerlingen werken aan oplossingen om het grondwater en dus drinkwater te beschermen. Ze krijgen tips om verontreiniging te voorkomen. Zoals: gebruik liever geen bestrijdingsmiddelen en was je auto in de wasstraat. Iedereen die water gebruikt, heeft dagelijks te maken met de waterketen. Schoon water is niet vanzelfsprekend en van groot belang voor de toekomst.

Waterbewust
Met ‘Ons water in jouw klas’’ maken we de kinderen bewuster van water. Door te laten zien wat er nodig is voor de toekomst, want we zijn nooit klaar met ons water. En door tips te geven wat ze zelf kunnen doen. Want hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten.

Samen
Ons water in jouw klas is een initiatief van Zonder is Gezonder*) in samenwerking met IVN Drenthe (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en is mede mogelijk gemaakt door waterketen Groningen en Noord-Drenthe. Door leerlingen bewust te maken van het belang van schoon grond- en oppervlaktewater wil Zonder is Gezonder bijdragen aan het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

*) De provincie Drenthe, de Drentse gemeenten en waterschappen, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterbedrijf Groningen gaan met de campagne ‘Zonder is Gezonder’ de strijd aan met chemische bestrijdingsmiddelen om onze (drink)waterbronnen te beschermen.

leerlingen

foto-tbv-website