Ons water in jouw klas

09-03-2016

In het Westerkwartier gaan 20 scholen met 3000 leerlingen aan de slag met het project “Ons water in jouw klas”. Wethouder Rien Honnef, wethouder van de gemeente Leek, gaf op 9 maart het startschot op basisschool het Veenpluis in Zevenhuizen.

Vanzelfsprekend of bijzonder?
Is schoon, veilig en voldoende water wel zo vanzelfsprekend? Ons water in jouw klas stimuleert leerlingen uit alle groepen van het basisonderwijs om met dit thema aan de slag te gaan. De 140 leerkrachten hebben tijdens teamtrainingen kennis kunnen maken met het project en de materialen.

Ons water in jouw klas
Weinig Nederlanders beseffen wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden, de waterkwaliteit en voldoende zoet water te borgen en drinkwater te maken. En nóg minder mensen weten hoe ze hieraan ook zelf kunnen bijdragen. Om de bewustwording te stimuleren is er nu een lesprogramma ontwikkeld voor de basisscholen ten behoeve van de onder-, midden-, en bovenbouw. In het lesprogramma Ons water in jouw klas gaat het over drinkwater, afvalwater en afvalwaterzuivering; de kleine waterkringloop. En over wat we zelf kunnen doen om onze (drink)waterbronnen te beschermen, zoals het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voorkomen.

Krachtenbundeling
Ons water in jouw klas is een initiatief van Zonder is gezonder en waterketen Groningen en Noord-Drenthe in samenwerking met IVN.

De provincie Drenthe, de Drentse gemeenten en waterschappen, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterbedrijf Groningen gaan met de campagne ‘Zonder is gezonder’ de strijd aan met chemische bestrijdingsmiddelen om onze (drink)waterbronnen te beschermen. Daarnaast werken in Groningen en Noord-Drenthe de gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven eveneens al veel samen als het gaat om de waterketen. In deze regio zijn zeven clusters opgericht waarvan het Westerkwartier er één is. Het doel van deze samenwerking is: kosten besparen, kwetsbaarheid verminderen, kwaliteit verhogen, en ruimte voor innovatie en educatie stimuleren.

Ons water in jouw klas is dan ook tot stand gekomen door een goede krachtenbundeling van ZIG, waterketen Groningen en Noord-Drenthe en IVN. Het lesprogramma is in september 2015 voor het eerst aangeboden aan de basisscholen in de gemeente Assen. Voor komend najaar staat de gemeente Aa en Hunze op de agenda.

Ons water in jouw klas spetterend van start

Ons water in jouw klas spetterend van start