Petitie aangeboden aan Tweede Kamer voor afschaffing precario

17-12-2014

Na tien jaar van discussie en moties indienen, is het de hoogste tijd dat het kabinet de belasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven, de zogeheten precario, afschaft. Daartoe hebben de drinkwater-, energiebedrijven en netbeheerders op 16 december een petitie aangeboden aan Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Ook Waterbedrijf Groningen ondersteunt die petitie.

Onwenselijke belasting

Precario wordt door gemeenten aan nutsbedrijven opgelegd. Zij berekenen dat doorgaans door aan de klant via de factuur op bijvoorbeeld drinkwater of energie. Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland vinden precario een onwenselijk belasting omdat het leidt tot lastenverzwaring voor de burgers. Zij hopen met het indienen van de petitie dat de minister eindelijk werk maakt van het afschaffen van de omstreden belasting.

In de Tweede Kamer wordt nu al tien jaar lang gesteggeld over het heffen van precario. Opeenvolgende bewindslieden hebben aan de Kamer beloofd om maatregelen te treffen, maar tot op heden is er niets gebeurd. Integendeel: het aantal gemeenten dat precario invoert is afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Ook het bedrag van de belasting stijgt. Precario is voor gemeenten de sterkst stijgende inkomstenbron geworden.

Ook precario voor aantal klanten Waterbedrijf Groningen

Precario speelt ook in het voorzieningsgebied van Waterbedrijf Groningen. Vanaf 2015 betalen inwoners van de gemeenten Delfzijl en Oldambt precariobelasting. Gemiddeld zijn deze klanten hierdoor 25 euro meer kwijt aan hun waterrekening van (gemiddeld) 150 euro.

Dat wij de precariobelasting inclusief kosten doorberekenen aan de burgers van Delfzijl en Oldambt is het directe gevolg van onze tarievenregeling. Hierin is expliciet vastgelegd dat dit soort lokale gemeentelijke heffingen worden doorbelast aan de klanten in de gemeente waar de belasting wordt geheven. De gedachte hierachter is dat wij van mening zijn dat een gemeentelijke belasting of heffing met een lokaal nut niet tot lastenverhoging mag leiden voor bewoners buiten de betreffende gemeente. Hiermee denken we te kunnen voorkomen dat het drinkwatertarief voor alle inwoners van de provincie Groningen omhoog gaat, maar ook dat de inwoners van Delfzijl en Oldambt op termijn niet gaan meebetalen aan vergelijkbare heffingen opgelegd door andere gemeenten binnen ons verzorgingsgebied.

Meer precario in de toekomst

Hoewel de indieners van de petitie begrip hebben voor de vele (financiële) veranderingen waar gemeenten nu voor staan, vinden zij het “geen pas” geven om via het belasten van eerste levensbehoeften gaten in de begroting van de gemeenten te dichten.
Maar de verwachting is juist dat steeds meer gemeenten precario gaan heffen. Veel gemeenten hebben bij de nutsbedrijven naar de omvang en lengte van het leidingenstelsel gevraagd. De nutsbedrijven willen voorkomen dat belastingheffing via nutsvoorzieningen een vanzelfsprekende en geaccepteerde bron van inkomsten wordt.