Precario maakt drinkwater onnodig duur

19-11-2015

Prijs-drinkwaterVeel gemeenten in Nederland heffen al precario, en steeds meer gemeenten overwegen het om door te voeren. Ook in het voorzieningsgebied van Waterbedrijf Groningen speelt deze ontwikkeling zich af. Net als de collega-drinkwaterbedrijven én de energienetbeheerders en warmteleveranciers ziet Waterbedrijf Groningen de toename van precario met lede ogen aan. Want het zijn uiteindelijk de klanten die er direct door in hun portemonnee worden geraakt.

De klant betaalt de rekening

In de provincie Groningen betalen inwoners van de gemeenten Delfzijl en Oldambt precariobelasting. ‘Deze heffing zorgt ervoor dat de waterrekening voor huishoudens jaarlijks zo’n 25 euro duurder is, in vergelijking met gemeenten zónder belasting op waterleidingen’, vertelt Mario Post, Omgevingsmanager van het waterbedrijf.

‘Dat wij de precariobelasting inclusief kosten doorberekenen aan de burgers is het directe gevolg van onze tarievenregeling. Hierin is expliciet vastgelegd dat dit soort lokale gemeentelijke heffingen worden doorbelast aan de klanten in de gemeente waar de belasting wordt geheven. De gedachte hierachter is dat wij van mening zijn dat een gemeentelijke belasting of heffing met een lokaal nut niet tot lastenverhoging mag leiden voor bewoners buiten de betreffende gemeente. Hiermee denken we te kunnen voorkomen dat het drinkwatertarief voor alle inwoners van de provincie Groningen omhoog gaat, maar ook dat de inwoners van Delfzijl en Oldambt op termijn niet gaan meebetalen aan vergelijkbare heffingen opgelegd door andere gemeenten binnen ons verzorgingsgebied.’

Drinkwater is en blijft een eerste levensbehoefte

‘We weten dat er gemeenten zijn die momenteel precario overwegen door te voeren. We vinden dat een zorgelijke ontwikkeling’, zegt Post. ‘Drinkwater is en blijft een eerste levensbehoefte en dus is het belangrijk de kosten zo laag mogelijk te houden voor iedereen. En daar blijven wij ons vanuit alle kanten hard voor maken.’