Proefsluiting ter voorbereiding op werkzaamheden

21-08-2017

Waterbedrijf Groningen gaat binnenkort de waterleiding ter hoogte van de Zuiderbegraafplaats verleggen. Ter voorbereiding hierop voert het waterbedrijf eerst een proefsluiting uit.

Wat is een proefsluiting?

Met de proefsluiting bootsen we de situatie van de geplande werkzaamheden na: we zetten bepaalde afsluiters dicht die ook tijdens de uitvoering dicht zullen staan. Op deze manier kunnen we mogelijke (druk)problemen in kaart brengen en eventueel passende maatregelen treffen. We voeren de proefsluiting dus uit, om er voor te kunnen zorgen dat de waterlevering onverminderd doorgaat, juist ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zelf. En we kunnen aan de hand van de proefsluiting de uitvoering verder voorbereiden en inplannen.

Wanneer is de proefsluiting?

De proefsluiting is van woensdag 23 augustus 10.00 uur tot en met donderdag 24 augustus 10.00 uur.

Gevolgen voor inwoners Herewegbuurt, Rivierenbuurt en Oosterpoortbuurt

In principe gaat de waterlevering ongehinderd door. Er bestaat echter een kleine kans dat er in de wijken Herewegbuurt, Rivierenbuurt en Oosterpoortbuurt iets minder druk op het leidingnet ontstaat.

Minder of geen water uit de kraan?

Woont u in een van de genoemde wijken of in de nabije omgeving hiervan en komt er beduidend minder water of helemaal geen water bij u uit de kraan tijdens de proefsluiting op 23-24 augustus? Neemt u dan contact op met onze afdeling Technische Klantencontacten via (050) 368 86 88 (optie 3).