Sensortechnologie voor slim transport van rioolwater

13-01-2016

In Assen, Groningen en Leeuwarden meten sensoren de kwaliteit van rioolwater. De metingen maken deel uit van een proef die aan moet tonen welke winst kan worden behaald met het online monitoren en actief sturen van rioolwater. De beoogde winst ligt op verschillende vlakken: minder vuilemissie naar oppervlaktewater, minder overlast, minder energieverbruik en uiteindelijk: minder kosten.

de_meetopstelling_in_de_gorechtvijver

Het project “Sensortechnologie voor slimme inzameling en transport rioolwater” is een samenwerking van de gemeenten Assen, Leeuwarden en Groningen, de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslân en de waterbedrijven WMD en Waterbedrijf Groningen. De projectleiding is in handen van WLN.

Lees hier het hele bericht.