Stremming Hereweg voor het verleggen van kabels en leidingen

02-09-2016

In het weekend van 10-11 september is de Hereweg ter hoogte van het Sterrebos volledig gestremd. De firma A.HAK werkt dat weekend aan het leidingnet (gas, water en elektriciteit) in opdracht van Waterbedrijf Groningen en Enexis.

Stremming Hereweg
Vanaf zaterdag 10 september 19.00 uur is er geen doorgaand verkeer mogelijk. De rijbanen en de fiets- en voetpaden zijn vanaf dat moment gestremd. De stremming duurt tot uiterlijk zondag 11 september 18.00 uur. Met verkeersborden is een omleidingsroute aangegeven.

Werken tijdens dal-moment
Om de overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken wordt het werk in het weekend uitgevoerd. De stremming en de omleiding kwamen in overleg met de gemeente Groningen tot stand.

Aanpak Ring Zuid
Wilt u meer weten over het project Aanpak Ring Zuid en/of over de werkzaamheden die worden uitgevoerd ter voorbereiding op de ombouw van de zuidelijke ringweg? Kijk dan op http://www.aanpakringzuid.nl