“Technologische performances op de voet volgen”

27-03-2018

Werken bij Waterbedrijf Groningen, wat doe je dan zoal? We vragen het aan Stanley Fernando.

Functie: Procestechnoloog
Sinds: Juli 2014

“Als procestechnoloog van industriewater houd ik me vooral bezig met het technologisch beheer van de zuivering van de verschillende industriewater locaties. Ik bewaak onder andere de middellange en lange termijn technologische performances van de zuivering en de bijbehorende vergunningseisen. Daarnaast bespreek ik de bedrijfsvoering, storingen in de zuivering en maak ik voorstellen om het te verbeteren. Mijn focus ligt vooral op industriewaterlocaties; Avebe, Kisuma, Nedmag en AkzoNobel. Ook kijk ik kritisch mee naar de performance-vraagstukken van drinkwater”.

Reststromen coördineren
Samen met de ‘werkgroep slib’ coördineer ik de reststromen van de drinkwater en industriewater. Dit houdt in dat er wordt afgestemd wat wanneer afgevoerd kan worden. Dit doen we samen met Aquaminerals (voormalig Reststoffenunie, red.). Zij zorgen voor de afzet en marketing van onze reststromen. Bij reststromen moet je denken aan onder andere ijzerslib, aluminiumslib, kalkkorrels en filtergrind”.

Flexibele functie
“Wekelijks bezoek ik een van de industriewaterlocaties om samen met de procestechnici de performance van de installatie, storingen en projectbetrokkenheid te bespreken. Het is een zeer flexibele functie, elke week is anders en dit maakt het juist zo leuk. Er wordt veel samengewerkt met andere afdelingen en externe partijen: Inkoop, Nieuwbouw Productie, werkvoorbereiders, WLN, Evides Industries en Aquaminerals”.

Ook bij ons werken, stage lopen of afstuderen? Kijk hier voor de mogelijkheden.